Hem / Artiklar / Därför behöver vi kommunism

Därför behöver vi kommunism

27 mars, 2021

Dagens samhälle är i grunden ojämlikt och präglas av enorma klasskillnader. Så ser det ut både globalt såväl som i Sverige. Vi lever helt enkelt i en värld där 8 personer äger mer än hälften av jordens befolkning och faktum är att vi lever i en värld där miljontals personer svälter ihjäl varje år trots att vi producerar tillräckligt mycket mat för att mätta hela planetens befolkning. I Sverige levde cirka 400 000 personer i materiell och social fattigdom år 2019, vilket innebär att man exempelvis inte har råd att betala för oförutsedda utgifter, inte har råd att betala tillbaka skulder, inte har råd att delta i sociala aktiviteter eller råd att värma upp sin bostad tillräckligt. Klassklyftorna ökar och vi ser hur de redan rika blir allt rikare medan de fattiga blir allt fattigare.

Ung Vänster strävar efter att bygga ett klasslöst samhälle fritt från alla former av förtryck. Vi menar att det inte ska spela någon roll om du växer upp i Beirut, Bromölla eller Bromma, att det inte ska spela någon roll vilket kön eller vilken sexuell läggning du har och att det inte ska spela någon roll hur du ser ut eller vilket namn du givits. Dina förutsättningar för att leva det liv du vill leva ska vara lika oavsett om du växer upp på landsbygden eller i staden och du ska ha samma rättigheter och skyldigheter oavsett vem du är eller i vilken familj du vuxit upp.

Under de senaste veckorna har en mening ur vårt principprogram lyfts fram i den allmänna debatten, nämligen att “Ung Vänster strävar efter ett klasslöst samhälle fritt från förtryck – ett kommunistiskt samhälle.”. Anledningen till debatten handlar om användningen av ordet “kommunistiskt”. Vi vill med denna text förtydliga vår tolkning av begreppet och ge ett svar på varför vårt förbund använder begreppet i vårt principprogram.

Ordet “kommunism” härstammar från det latinska begreppet “communis”, som betyder “gemensam”. Det gemensamma ägandet har varit en central idé för många tänkare, däribland Platon och inom marxismen har ordet “kommunism” använts för att beskriva ett samhälle som vilar på en sådan princip – ett samhälle där klassamhället såväl som staten har upplösts och där produktionen i samhället istället styrs av “av var och en efter förmåga, åt var och en efter behov”. Ung Vänster vill se ett samhälle som utgår från en sådan tanke, nämligen att varje person bidrar med det hon kan och samtidigt har tillgång till det hon behöver för att må bra och förverkliga sig själv. Vi tror också att vi alla kan komma överens om att ett sådant samhälle aldrig tidigare funnits.

Men ordet tolkas och används av vissa på andra sätt idag och har också använts och tolkats på andra sätt historiskt. Två av de mest totalitära staterna i världen styrs av partier som kallar sig för “kommunistiska”. Vi pratar om Kina och Nordkorea. I verkligheten är dessa samhällen hårda klassamhällen, där gemensamt ägande eller arbetares inflytande över produktionen inte på något sätt är grunden för hur samhället organiseras. Ung Vänster är starka motståndare till denna typ av samhällssystem och kämpar för ett i grunden annat samhälle och ytterst handlar vårt politiska projekt om att utveckla demokratin.

Vi skriver bland annat om detta på följande sätt i vårt principprogram:

Vårt alternativ kräver brytandet av överklassens makt och en demokrati som omfattar större delar av samhällslivet än idag. Erövrade demokratiska fri- och rättigheter ska försvaras, utvecklas och fördjupas. Människor ska tillsammans ha möjlighet att bestämma över hur vardagen och samhället ska utformas. Vårt demokratiska alternativ omfattar såväl politiken som ekonomin, och är en socialistisk och feministisk deltagande demokrati.”

Ung Vänster kommer att fortsätta att kämpa för ett klasslöst samhälle där alla former av förtryck hör till historien. Vi gör det för att vi i grunden tror på människans förmåga att ta hand om varandra, se till att vi alla mår bra och har tillgång till det vi behöver. Vi gör det även för att vi förstår att vi som varelser behöver varandra för att överleva.

Med detta sagt är vi glada över att vårt principprogram väckt allmänhetens uppmärksamhet och vi välkomnar denna typ av ideologisk diskussion. I dagens samhällsdebatt kan det ibland låta som att det enda som går att förändra är små budgetposter ute i kommunerna och att dagens samhälle med dess maktstrukturer inte går att förändra ett dugg, som om det var av naturen givet. Så är det inte. Människor har genom historien förändrat samhället i grunden och storskaliga förbättringar har drivits igenom till följd av att människor gått ihop och krävt sin rätt. Men för att denna typ av storskaliga förändringar ska kunna ske behöver vi lyfta blicken och sluta slåss mot varandra om småsmulorna. Vi behöver ett klasslöst samhälle fritt från alla former av förtryck – ett kommunistiskt samhälle.

Uttalande antaget av Ung Vänsters förbundsstyrelse 210306-07