Hem / Blogg / Demokrati i Afghanistan kräver mindre, inte mer militär närvaro

Demokrati i Afghanistan kräver mindre, inte mer militär närvaro

3 november, 2009

Det blir ingen andra valomgång i Afghanistan, sedan den ende motkandidaten till sittande president dragit sig ur. För stor risk för valfusk, tyckte Abdullah Abdullah, och säkert har han rätt. Allt tyder på att fusk låg bakom Karzais seger i första omgången, och den regering han leder är förstås allt annat än demokratiskt legitim. Man får bara hoppas att Karzai-regeringens än mer försvagade legitimitet och ställning, inte görs till ytterligare ett argument för att öka den utländska truppnärvaron i landet. För om Afghanistan ska bli självständigt – och kunna ta steg mot verklig demokrati – så krävs mindre, inte mer av utländska trupper på plats.

Jag tycker att Svenska Afghanistankommittén ofta har viktiga poänger, och är intressanta att följa om man vill fördjupa sig lite i Afghanistanfrågorna. Läs till exempel här om fem skäl för mer bistånd istället för mer militär.

“Mer utländsk militär kan aldrig ta den afghanska regeringen och de utländska trupperna ur den förtroendekris de befinner sig i. Mer militär kan däremot bre på den. Det omfattande valfusket i presidentvalet i augusti har ytterligare minskat afghanernas svaga förtroende för regeringen och president Karzai, och stödet för utländska trupper bland befolkningen har rasat från 67 procent 2006 till 37 procent 2009. Mot bakgrund av detta växer sig talibanrörelsen allt starkare.
Detta är en ond, farlig spiral som måste få sitt stopp.”

Läs hela.