Hem / Blogg / Den inflytelserika Bloggvänstern

Den inflytelserika Bloggvänstern

31 januari, 2010

Under den gångna veckan har det pratats en hel del om bloggar och inflytande. Politometern har kartlagt den politiska delen av bloggosfären och listat respektive partis mest inflytelserika bloggar. Denna blogg som driv av Ida, Elisabeth och jag kommer på en femte plats, efter till exempel Jinge och Ali Esbatis blogg. Kul förstås!

Jag har försökt följa diskussionen om de politiska bloggarna och håller till stor del med Martina Lind, som står bakom Politometern. Socialdemokratiska bloggar är dominerande och har en tydlig färdriktning och kan därmed sätta agendan. Detta märktes inte minst under den s.k. Superveckan som avslutas ikväll med partiledardebatt i SVT:s samhällsporgram Agenda. Den socialdemokratiska delen av bloggosfären speglar också den organisation och politiska struktur som står bakom dess bloggar, vare sig bloggförfattarna vill det eller inte. Johan Sjölander är inne på samma spår.

När det gäller bloggar med anknytning till Vänsterpartiet och Ung Vänster, låt oss kalla dem Bloggvänstern, så kan man säga följande:

Bloggarna inom Bloggvänstern är många. Sammanlagt 185 stycken. Jag gissar dock att antalet aktiva bloggar för oss skulle öka om alla Ung Vänster-bloggar därute registrerade sig. Idag är det endast Socialdemokraterna med 341 bloggar som slår Vänsterpartiet och Ung Vänster. Överraskande att Moderaterna som tjatat så mycket om sociala medier och bloggar inte har fler registrerade bloggar än Vänsterpartiet. Ja, inte mig emot. Och Piratpartiet måste hålla till någon annanstans på nätet än i bloggosfären.

Vidare varierar karaktären hos bloggarna inom Bloggvänstern. Vissa bloggar mycket, andra sällan. Vissa bloggar personligt , vissa endast om politik och andra gör bådadera. Det som skiljer Bloggvänstern från t.ex. Socialdemokratiska bloggar är mindre samordning och det faktum att man länkar mer internt, vilket också Martina Lind konstaterat. Det finns förstås undantag men den generella trenden är att Bloggvänstern kommenterar händelser utanför organisationen, alltså saker som sker där ute, på ett utmärkt sätt men länkar intern. Det är förstås bra på ett sätt. Man stöttar och uppmärksammar varandra. Det kan dock vara en svaghet eftersom man inte kan påverka resten av bloggosfären på samma sätt då länkarna och trafiken de genererar spelar stor roll. Undantaget är några enstaka bloggar som attraherar en konstant, hög trafik.

Min känsla är också att det är fler män än kvinnor som bloggar inom Bloggvänstern. Detta är inte på något sätt representativt för medlems- eller väljarbasen för Vänsterpartiet som domineras av kvinnor. Den manliga dominansen är en svaghet som måste tas på allvar.

Så vad nu?

Ja, det pågår en ständig diskussion om Internets roll. Vi har sett potentialen i presidentvalet i USA och protesterna i Iran. Sverige är ett uppkopplat land. 89 procent i åldrarna 16-74 har tillgång till Internet. Många läser bloggar, har Facebook-konton och många många fler läser kvälls- och dagstidningarna på nätet. Det finns dock en klass- och åldersdimension i tillgången till Internet och främst tiden som kan lägger ner på att surfa. SCB skriver,

Bland 16-24-åringar har de allra flesta tillgång till Internet i hemmet och så gott som alla har använt Internet. Bland 65-74-åringar är det hela 38 procent som aldrig har använt Internet.

Personer med högre utbildningsnivå har i större utsträckning tillgång till Internet i hemmet. Bland personer med eftergymnasial utbildning är tillgången till Internet i hemmet 95 procent. För personer med förgymnasial utbildning är motsvarande siffra 78 procent.

Även sysselsättningsstatus har stor betydelse för tillgången. Arbetslösa har lägre tillgång till Internet i hemmet än både anställda och egna företagare. Trots detta är det en högre andel arbetslösa, 79 procent, än egna företagare, 73 procent, som använder Internet dagligen.

Detta måste Bloggvänstern ha i åtanke och arbeta strategiskt med. Men främst måste Bloggvänstern öppna upp sig och föra ut sin politiska debatt till fler delar av bloggosfären. En del i detta måste ske genom att bygga bloggallianser med enskilda åsiktsfränder, vare sig de är medlemmar i andra organisationer eller inte.

Några frågor för Bloggvänstern att tänka på rörande bloggande och sociala medier:

1. Hur når vi ut till de som inte besöker bloggosfären eller vår del av bloggosfären men som sympatiserar med våra åsikter?

2. Hur får skapar vi samordning inom Bloggvänstern för att få genomslagskraft för våra ståndpunkter?

3. Hur blir vi bättre på att använda sociala medier som politiskt verktyg? Vi lyckats bra med att använda Facebook som ett verktyg för att mobilisera sympatisörer. Det gäller i synnerhet på det lokala planet. Dock måste Ung Vänsterare och Vänsterpartister bli bättre att använda t.ex. Twitter. Det minsta man kan göra är att publicera sina blogginlägg i mikrobloggformat.

Andra som bloggat: Opassande, Martina Lind, Peter Andersson1, Peter Andersson2, [s-buzz], Christian Valtersson, Johan Westerholm, Bywire, Bloggvänstern
I medierna: DM