Hem / Blogg / Det inhemska trycket i Iran ökar

Det inhemska trycket i Iran ökar

20 november, 2007

Journalisten Maryam Hosseinkhah har återigen arresterats. Hon arresterades den 10 november efter anklagelser om regimfientlig propaganda och efter att hon vägrat avslöja andra journalistkollegor inför en domstol i Teheran. Hosseinkhah står bland annat bakom tidningarna Zanestan och Taghir Baraye Barabari. Hon hålls inspärrad i det ökända fängelset Evin där många politiska fångar är fängslade.

I ett brev från fängelset skriver hon, “Detta är ett fängelse och jag är en bland många kvinnor vars smärta har förtrycket som orsak. Med en borgen på 100 miljoner toman är jag som en av dem. En av alla kvinnor som hålls inom Evins väggar.” (egen översättning)

Läget i Iran hårdnar. Regimen slår ner mot de som försöker flytta gränserna för det tillåtna. Kvinnor är speciellt utsatta. Främst pga av de lagar som gör skillnad mellan könen. Men också pga av den febrila aktivitet som pågår för att med små steg få till stånd en mer jämställd lagstifning. Kvinnor har alltid varit regimens måltavla.

Under 90-talets senare år och i början av milleniet gick utveckling framåt. Reaktionen kom dock med besked. Det finns många orsaker till det hårdnade läget. “Reformismens” död är en viktig orsak och hänger tätt ihop med utvecklingen i regionen. En ökad hotbild i form av den amerikanska närvaron i alla vädersträcken har skapat förutsättningar för en hårdare inrikesklimat. Det är ett bakslag i kampen för mänskliga rättigheter och demokrati. Det är inte bara Irak som kastats tillbaka i tiden utan också länder som Pakistan, Afghanistan och sist men inte minst Iran. Den amerikanska närvaron skapar instabilit – överallt!

Läs mer här!