Hem / Uncategorized / En bättre demokrati är möjlig

En bättre demokrati är möjlig

15 oktober, 2021

Det är nu mindre än ett år kvar till valet, och de flesta av oss vet vad detta innebär: alla över 18 får rösta och därmed vara med och välja vilka som ska sitta i riksdag, region- och kommunfullmäktige. Denna praktik, tillsammans med ett antal rättigheter, är vad vi brukar kalla demokrati. Det råder enighet om att demokrati är något som är bra och viktigt att försvara, men vi måste också uppmärksamma att demokratin idag är bristande och ofullkomlig.  

Principen i vår demokrati sägs vara 1 person – 1 röst, där alla röster har väger lika – men den ekonomiska maktens stora vikt och det faktum att denna är extremt ojämnt fördelad sätter stopp för det.  Den ekonomiska makten, som är begränsad till några få, innebär i stor utsträckning även makten över samhället med konsekvensen att vad vi röstar på får minskad betydelse. Ett exempel är hur några få personer äger majoriteten av både alla tidningar och sociala medier, och därmed oundvikligen har en enorm påverkan på samhällsdebatten och inflytande över tankar och åsikter.  Privatisering av gemensamt ägda verksamheter äter av den lilla bit makt vi har och minskar vårt inflytande över våra egna liv genom att vi då inte längre är med och bestämmer över styrningen av dessa.

Att demokrati inte gäller ekonomin är befängt och den avgränsningen finns bara för att någon tjänar på det. Det finns många fördelar med demokratisk kontroll över produktionen och ekonomin, exempelvis anpassning efter mänskliga behov och möjliggörande av omställningen till klimatmässig hållbarhet snarare än att tvingas följa kapitalismens mekanismer. Demokrati på arbetsplatsen, där man tillsammans får välja sin ledning och styra över arbetet, borde vara en självklarhet och bli verklighet.

Vi i Ung Vänster menar att dagens demokrati är en bristande, ofullkomlig, form som skulle, och borde, kunna innebära så mycket mer. Vi anser att dagens parlamentariska demokrati måste utvecklas, expanderas och bli lättare att delta i. Det skulle ske på bekostnad av den ekonomiska elitens inflytande och makt, men vinsterna för de flesta av oss skulle bli så mycket större.

Uttalande antaget av Ung Vänsters förbundsstyrelse 210919