Hem / Pressmeddelanden / En rasistisk reform från en inhuman regering

En rasistisk reform från en inhuman regering

10 februari, 2008

Regeringen presenterade i veckan den hårdaste skärpningen av svensk flyktingpolitik på många år. Det räcker nu inte att ha lyckats få uppehållstillstånd – för att få återförenas med sin familj krävs både kontinuerlig inkomst och bostad. Detta är ett brott mot Europakonventionen som verkar för att familjer skall ges möjlighet till återförening.

Åren före valet 2006 gick många centerpartister, folkpartister och kristdemokrater sida vid sida med asylgrupper, kyrkor, vänsterpartister och miljöpartister och krävde en human flyktingpolitik. Det dagarna är sedan länge förbi. Nu gör man det istället allt svårare för flyktingar i nöd att söka sig till Sverige. Regeringen bekräftar också främlingsfientliga krafters världsbild genom att förorda hårdare tag mot flyktingar. Att migrationsminister Tobias Billström valde att förlägga sin presskonferens i Landskrona där Sverigedemokraterna har 22 procent av rösterna är inte en slump – man försöker på så sätt vinna över potentiella SD-väljare till sin sida. Det är anmärkningsvärt att regeringen så tydligt anpassar sig till rasisters agenda på det här området.

Regeringens förslag innebär en restriktiv svensk flyktingpolitik som får oerhörda konsekvenser för människor som sökt sig till Sverige på grund av förföljelse och krig. Det är inhumant och cyniskt att förhindra familjemedlemmar från att återförenas. Frågan vi ställer till regeringen är på vilket sätt det blir lättare att få arbete och bostad för att man förhindras att leva med sin familj?

Regeringen utnyttjar flyktingars desperata situation på arbets- och bostadsmarknaden. I praktiken innebär försörjningskravet att människor, i hopp om att återförenas med familjemedlemmar, kommer att pressas till att ta underbetalda, lågkvalificerade arbeten. Detta är en metod för att sänka löner och försämra arbetsvillkor. I slutändan kräver man att flyktingar ska rea ut sig själva för att vinna en grundläggande rättighet, nämligen att leva tillsammans med sina familjer.

Sverige har fällts flest gånger i Europa för brott mot flyktingkonventioner och den svenska regeringen bär det yttersta ansvaret. Låt det inte hända igen! Ung Vänster kräver en human flyktingpolitik.

Uttalande antaget av Ung Vänsters förbundsstyrelse 080210

För mer information kontakta:
Ida Gabrielsson, förbundsordförande
0738- 24 12 13, [email protected]