Hem / Artiklar / En rödgrön regering måste göra en tvärvändning i politiken

En rödgrön regering måste göra en tvärvändning i politiken

4 juli, 2010

Sverige förändras i snabb takt. Den borgerliga regeringen har inte bara skurit ner i den generella välfärden, de har förändrat själva strukturen för hur den fungerar. Fackföreningsrörelsen är skadskjuten och massarbetslösheten är ett faktum.

Privatiseringar och ett urholkat socialförsäkringssystem är resultatet av de senaste årens politik. För att en rödgrön regering ska få folkets förtroende krävs en tvärvändning i politiken.

Sverige har förändrats under en längre tid. Vi som är unga idag är den första generationen i modern tid som växer upp med sämre förutsättningar en vad våra föräldrar hade. Det är ett krasst konstaterande och inte ett nostalgiskt tillbakablickande.

Mina föräldrar saknade högre utbildning men fick, detta till trots och tack vare den fulla sysselsättningspolitiken, snabbt ett jobb.

Mina morföräldrar fick se hur ett patronsamhälle avskaffades och arbetslivet blev både tryggare och bättre. Välfärden byggdes ut och Sverige blev mer jämlikt. Självklart var inte allt perfekt då, men det fanns en riktning i politiken som gick åt rätt håll.

Den unga generationen som jag tillhör har istället fått växa upp i försämringarnas decennier. Nedskärningar har präglat vår uppväxt. Förändringar har oftast inneburit försämringar.

När något ska förändras på arbetsmarknaden idag innebär det vi ska få jobba med lägre löner och till otrygga villkor.

Skolan är inte längre till för elevens utbildning utan drivs som big business med ett enormt vinstslöseri.

Högern pratar ofta om incitament för att se till att unga söker jobb. När de pratar om ungdomar är incitament liktydigt med piskor och försämringar – det direkt motsatta gäller för de med tjockast plånbok. Då ska politiken göra allt för att underlätta.

Ingen beskattning av förmögenheter ska enligt högern vara ett incitament till framgångsrika företag, medan arbetslösa och sjuka ska ha extremt låga ersättningar och på så vis sporras till arbete.

Ojämlikhet är ingen abstraktion – den går att finna i tal och statistik som beskriver för oss hur det ligger till. En person som jobbar hela sitt liv med ett klassiskt LO-yrke kommer att leva tio år kortare än en tjänsteman. En rödgrön regering måste vända skutan och börja bygga landet igen.

Människors tilltro till att det går att förändra har fått sig en kraftig törn. Framåtsyftande reformer som tar avstamp i vanliga människors behov av förbättringar är framgångreceptet för dem som vill vinna folkets röst på valdagen.

Ett Sverige där det är oerhört lätt och gynnsamt att vara rik och välbeställd men riktigt jobbigt att vara ung och arbetslös måste en ny regering vända ryggen till.

Det räcker inte med att vinna valet på högerns misslyckanden, utan valet måste vinnas på egna meriter. Det räcker inte heller att vinna folkets röst enbart på valdagen. För ett långsiktigt förtroende behövs en aktiv politik för att läka välfärdens alla sår.

Politiken måste bygga landet mer jämlikt så att skillnader människor emellan minskar. Reformer som kan skapa en tilltro hos människor, om att en förändring till det bättre är möjlig.

Samhället måste erbjuda den unga generationen ett nytt trygghetskontrakt. En ekonomisk politik för full sysselsättning är en överlägsen valfråga.

Vänsterpartiets krav om att stoppa vinstslöseriet i skolan och istället satsa på att fler elever går ut skolan med fullständiga betyg är en annan.

Ett samhälle som är splittrat där skillnader människor emellan ökar är högerns bästa vän, medan ett samhälle som håller ihop där människor kan se och känna igen sig själv i andra är arbetarrörelsens viktigaste framtidsförsäkring. För Sverige i tiden.

 

Ida Gabrielsson, förbundsordförande Ung Vänster

Kontakt: 0762-47 83 21, [email protected]

 

Artikeln publicerad på SVT Debatt 2010-07-05.