Hem / Blogg / En ung bostadslös generation

En ung bostadslös generation

11 maj, 2010

Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag (SABO) har gjort en rapport om ungas situation på bostadsmarknaden som innehåller många matnyttiga uppgifter. Ett litet axplock:

  • De närmaste åren kommer 640 000 ungdomar att vilja flytta hemifrån
  • Nästan varannan kommun har bostadsbrist
  • Nybyggnationen är nere på den lägsta nivån på tio år och det planerade byggandet är lägre än behovet
  • Hälften av 20-27-åringarna har egen bostad, vilket är en minskning med 6 procent sedan 2007
  • Var femte ungdom är mambo och 9 av 10 mambos vill flytta hemifrån det närmaste året
  • De flesta som vill ha en egen bostad, vill helst ha en hyresrätt
  • Var fjärde ungdom mellan 20-24 år klarar inte att betala boendekostnaderna med sin egen inkomst
  • Var tredje ungdom som har ett eget boende har en inkomst som ligger under normen för socialbidrag
  • Mellan hösten 2008 och hösten 2009 ökade antalet högskolestudenter med 20 procent. Det innebär större efterfrågan på bostäder. Samtidigt har byggandet av studentbostäder minskat.

Alliansregeringen har visat sig fullständigt ointresserad att göra någonting åt bostadsbristen. Snarare har de förvärrat den, genom att avskaffa stödet för byggande av hyresrätter och underlättat ombildningar av hyresrätter till bostadsrätter. Tur att vi kan byta bostadspolitik om 130 dagar.