Hem / Events / Antirasistisk samling i Malmö

Antirasistisk samling i Malmö

  • Plats: Lönngatan 30, Malmö

Länk till facebookeventet hittar du här.

Antirasistisk samling är ett arrangemang med syfte att lyfta en progressiv antirasistisk debatt. Under dagen ges människor med olika erfarenhet möjlighet att tillsammans diskutera rasism och hur man bäst bedriver antirasistiskt arbete.

Delar av programmet:
12.15 Visning av filmen Power of Words
Den danska filmen Power of words (danska Ordet fanger) handlar om retoriken i dansk invandringspolitik under 25 år. Det som en gång vara sas av människor på den yttersta högerkanten har idag blivit allt mer accepterat. Tonen har blivit hårdare och gränser för vad som kan sägas om andra personer har flyttas kraftigt.

13.30 Argumentera mot Sverigedemokraterna
EXPO håller i en föreläsning och workshop om hur vi kan vässa vår argumentation mot Sverigedemokraterna.

15.15 Paneldiskussion – Antrirasistisk strategier
Ett paneldiskussion om antirasistiska strategier, där frågor om vilka antirasitiska strategier som fungerar i vardagen, hur den antirasistiska rörelsen mår idag och mycket annat diskuteras.
Medverkande i panelen är bland annat; Sara Mohammadi, Vänsterpartiet, Markus Petterson, Transportarbetareförbundet, Riad Aliefendic, SSU. Fler tillkommer.

Arrangörer: ABF, LO Malmö,Antirasistiska filmdagar, Iransk-Svenska Solidaritetsföreningen, SSU Skåne, The English International Association of Malmö/Lund, Ung Vänster och Vänsterns Stundentförbund