Hem / Blogg / Fildelning

Fildelning

13 november, 2008

Ett antal kända kulturarbetare skriver idag på DN debatt om fildelning, till stöd för den så kallade “piratjägarlagen”. Jag förstår deras poänger, delvis. De vill ha betalt för sitt arbete. Inget konstigt i det. Men det måste andra lösningar till än de vi har idag och den som föreslås i.o.m. det nya lagförslaget. Vänsterpartiet föreslår ett system där kulturarbetarna får en ersättning likt den de får när deras böcker, skivor eller filmer lånas ut på bibliotek. Det är hittills det enda konstruktiva förslaget som lags fram i den här debatten. Läs den här bloggen, som skrivs av Vänsterpartiets arbetsgrupp kring frågan. Piratjägarlagen är en omöjlig, ineffektiv och rättsosäker lösning. Duger icke.