Hem / Pressmeddelanden / Folkomrösta om konstitutionen?

Folkomrösta om konstitutionen?

10 april, 2005

Under 2005 kommer 10 länder att folkomrösta om EU:s förslag till upprättande av en konstitution. Tyvärr verkar det som Sverige kan bli ett av få länder där folket inte ska få säga sitt. Sedan lång tid tillbaka har vi, tillsammans med andra folkrörelser, drivit kampanj för en folkomröstning om konstitutionen. På gator och torg, i skolor och på arbetsplatser har vi stått med våra namnlistor, diskuterat och argumenterat och mötts av ett massivt stöd.
Den 22 Mars lämnades den hög av namnlistor in som människor landet runt skrivit på för att kräva att Sveriges regering ska låta oss rösta om saken. Undersökning på undersökning visar också att en överväldigande majoritet av svenska folket stödjer kravet i namninsamlingen. Trots det händer det ingenting.

Istället för folkomröstning ska vi få leka debatt fastän utgången redan är klar. När riksdagen får bestämma blir det ja. Den uppenbara anledningen till att vi inte får folkomrösta är makthavarnas rädsla.

Konstitutionen är ytterligare ett led i byggande av ett Europas förenta stater. De stora länderna får mer makt, befogenheterna i utrikespolitiska frågor stärks ytterligare och EU kommer även att kunna ta sig ännu större makt över inrikespolitiska frågor.

Samtidigt som den samlade EU-kritiska rörelsen i Sverige kämpat och kämpar för en folkomröstning är det en förvånande tystnad hos de folkomröstningsvänliga partierna i riksdagen.

Det finns förslag på att använda misstroendevotum mot regeringen för deras arroganta sätt att säga nej till förslaget om folkomröstning.Vi anser att missförtroendevotum ska användas i få fall, detta är dock ett sådant. När en regering försöker överlämna makt, som de bara fått till låns av folket, helt utan vare sig folkomröstning eller mellanliggande val måste reaktionen vara hård och skoningslös.

Att inte tänka över detta alternativ utan istället sitta stilla och se på när konstitutionen drivs igenom och en nyliberal federation växer fram är sorgligt.

Vi som jobbar utomparlamentariskt kommer dock att fortsätta slita- fortsätta dela flygblad, hålla torgmöte och skriva insändare, fortsätta hålla studiecirklar och prata med folk om folkomröstning. Vi väntar på att ni i riksdagen ska göra ert!

Ung Vänsters förbundsstyrelse 050409