Hem / Pressmeddelanden / Folkomröstning nu!

Folkomröstning nu!

24 mars, 2008

Sverige står just nu inför den största inskränkningen av vårt självbestämmande sedan inträdet i EU. Det som historiskt har kallats för "fredsprojekt" och "gränsöverskridande samarbete" tar i och med Lissabonfördraget, EU:s nya konstitutionsförslag, ytterligare ett steg mot skapandet av en överstatlig Europeisk Superstat. Detta är i grunden samma konstitution som 2005 röstades ner av Frankrikes och Nederländernas folk. Ung Vänster vägrar att sitta och titta på medan riksdagsmajoriteten med Reinfeldt i spetsen godkänner konstitutionen rakt av utan att fråga folket.

Inom hundratalet politikområden, kring allt ifrån familjepolitik till utrikespolitik, flyttas makt från svenska folket till tjänstemän i Bryssel. Vanligt folks möjlighet att påverka politiken och makten över sina egna liv minskas avsevärt. Makt förskjuts till överstatliga organ som helt saknar demokratisk förankring. EU-anhängarna försöker få oss att tro att Europaparlamentet är demokratiskt och motsvarar riksdagen. Det framstår som ett skämt när vi vet att bara en bråkdel av folket överhuvudtaget röstar och att den verkliga makten ligger hos experter som inte valts av folket. Det är oacceptabelt att så mycket makt tas ifrån oss helt utan vare sig debatt eller folkomröstning.

I EU står marknadens, det vill säga storföretagens behov av fri rörlighet av varor, kapital och tjänster över våra behov av en vettig lön, trygg sjukvård och en bra miljö. Det är oacceptabelt. Denna marknadsfundamentalism som grundlagsfästs i och med konstitutionen får fruktansvärda konsekvenser. Gemensamt ägande av offentlig service och företag omöjliggörs, rätten till arbete underställs inflationsbekämpningen, marknadens intressen går före allt. Folkhälsa, miljöhänsyn och arbetsmarknadsregleringar får stryka på foten när nyliberalismens evangelium görs till svensk grundlag. Att grundlagsfästa en viss politisk inriktning är absurt och odemokratiskt, att folkomrösta borde vara en självklarhet.

I och med konstitutionen kan vi också slutligen säga adjö till den svenska neutraliteten. Det så kallade fredsprojektet har blivit en militärallians där Sverige underordnas en lojalitetsförklaring där man tvingas gå in och kriga för andra medlemsstater. Efter tvåhundra år av neutralitet och försvar ska Sverige tvingas rusta för att föra krig i andra länder. I konstitutionen slås det uttryckligen fast att varje land kontinuerligt måste öka sin militära kapacitet. Ung Vänster köper inte skitsnacket om att man ska kriga för fred, avvärja hot genom upprustning och bevara självständighet genom militärallianser. Vi kan inte tyst låta dem avskaffa den svenska neutraliteten bakom ryggen på oss – vi kräver folkomröstning!

Regeringen är rädd att en folkomröstning om fördraget skulle leda till att det svenska folket röstar nej precis som Frankrikes och Nederländernas folk gjorde 2005. Därför försöker man framställa förslaget som så svårförståeligt och komplicerat att man inte kan hålla en folkomröstning om det. Men vi vet vad fördraget handlar om. EU-konstitutionens maktcentrering till Bryssel, marknadsfundamentalism och militärallianser är inget vi ställer upp på. Det är dags att fråga folket.

Uttalande antaget av Ung Vänsters 44:e kongress 2008-03-23

För mer information kontakta:
Ida Gabrielsson, förbundsordförande, 0738-241213