Hem / Pressmeddelanden / Fördöm den tjeckiska regeringen

Fördöm den tjeckiska regeringen

18 oktober, 2006

Igår nåddes vi av nyheten om att det tjeckiska inrikesministeriet upplöst och förbjudit det kommunistiska ungdomsförbundet (KSM). Ungdomsförbundets hemsida, epostadresser och telefonförbindelser har brutits. Enligt den tjeckiska tidningen ČeskéNoviny är ministeriets motivering till förbudet att ungdomsförbundet i sitt program skriver att ägandet av produktionsmedlen ska vara kollektivt och gemensamt. Enligt Majka Masarikova, talesman för inrikesministeriet, står dessa skrivningar i strid med artikel 11 i den tjeckiska konstitutionen.

Den politiska utvecklingen i Tjeckien är oroväckande. Från högerpartierna har uppmaningar kommit om att förbjuda det tjeckiska kommunistpartiet som är ett av landet största med 90 000 medlemmar och 41 platser i parlamentet. Partiet fick 18,2 % av rösterna i det senaste valet. Det har förekommit ett organiserat drev mot den politiska vänstern i landet som fått stora delar av det tjeckiska samhället att protestera. Bland annat har nobelpristagaren i litteratur Dario Fo och artisten Bono uttryckt stöd för KSM och oro för den politiska censuren i Tjeckien.

-Idag är det nödvändigt att ta ställning för våra principiella demokratiska rättigheter oavsett om det gäller åsiktsförbud i Tjeckien eller misstänkliggöranden av vänstern i Sverige. Tyvärr känner vi igen utvecklingen i Tjeckien. Även i Sverige har det funnits ett drev mot vänstern som resulterat i begränsningar i vad som anses vara tillåten samhällskritik, säger Thaher Pelaseyed, ledamot av Ung Vänsters förbundsstyrelse.

-Det förbud som nu lagts på KSM är en allvarlig kränkning av de demokratiska fri- och rättigheterna. Ung Vänsters principprogram innehåller också skrivningar om "ett klasslöst samhälle", "demokratisering av det privata ägandet" och " de arbetandes makt över produktionen". Innebär detta att den borgerliga regeringen har intentioner att upplösa Ung Vänster? fortsätter Pelaseyed.

-Förbudet mot KSM är allvarligt. Vi uppmanar den svenska regeringen att ta ställning för grundläggande demokratiska principer och att i hårda ordalag fördöma den tjeckiska regeringen, avslutar Pelaseyed.

För mer information kontakta:

Thaher Pelaseyed, Ung Vänsters förbundsstyrelse: 0733-794347

För kontakt med det tjeckiska kommunistiska ungdomsförbundet (KSM):

COMMUNIST YOUTH UNION (KSM)
www.ksm.cz

e-mail: [email protected]
fax: +420 222 897 449
tel: +420 222 897 403