Hem / Pressmeddelanden / Fördöm det israeliska våldet!

Fördöm det israeliska våldet!

28 juni, 2006

Israel trappar återigen upp sitt våld mot det palestinska folket genom sitt intåg på Gazaremsan. Denna gång säger representanter från den israeliska regeringen att det handlar om att markera mot kidnappningen av en israelisk soldat. Vad intåget i själva verket handlar om är en brutalisering av ockupationen som håller ner det palestinska folket i maktlöshet och misär.

Det israeliska flygvapnet har bland annat riktat bombattacker mot de tre broar som förbinder Gazaremsans norra och södra del, och mot el- och vattenförsörjningen. Israels agerande måste fördömas och det är hög tid att den svenska regeringen höjer rösten.

Utrikesminister Jan Eliasson har bland annat sagt att Israels reaktion mot kidnappningen av den israeliska soldaten är rimlig och att ”Israel måste kalkylera sina aktioner”.

-Vad som exakt menas med ”kalkylera sina aktioner” förblir oklart men vad som är uppenbart är att den svenska utrikesministern jämställer det israeliska och palestinska agerandet, vilket inte är något annat än en acceptans för det enorma våld, både militärt såväl som psykologiskt, som Israel dagligen utsätter det palestinska folket för. Utrikesminister Jan Eliassons passivitet är ett bevis på det förfall vi under senare år sett i av svenska utrikespolitiken säger Jonas Lindberg som är vice ordförande i Ung Vänster.

– Palestina är ockuperat av Israel. Det är hela grunden till konflikten och det är hög tid att kraven på att ”båda parter måste ta sitt ansvar” överges och att Israel istället isoleras. Ockupationen måste upphöra och det palestinska folket förtjänar allt stöd i sin kamp för nationellt självbestämmande och frihet, avslutar Jonas Lindberg.

För mer information, kontakta Jonas Lindberg:
0704 00 34 13, [email protected]