Hem / Pressmeddelanden / Försvara kollektivavtalet!

Försvara kollektivavtalet!

10 april, 2005

Byggnads blockad mot det lettiska bolaget Laval i Vaxholm har återigen gett fart åt frågan hur det svenska systemet med starka kollektivavtal ska skyddas. Ett förslag som kommit upp är att stat och kommun vid offentliga upphandlingar ska kräva kollektivavtal.

Ung Vänster ställer sig bakom det förslaget och ser det som ett steg i försvaret av kollektivavtalen. Vi kan redan idag se hur många av de offentliga verksamheter som lagts ut på entreprenad har tagits över att oseriösa skojarföretag som i bästa fall ger de anställda slavkontrakt och i värsta fall inget avtal alls. Kommunerna och staten har ett ansvar för den verksamheten som bedrivs för våra skattepengar oavsett om verksamheten sker i offentlig regi eller inte. Därför är kravet på kollektivavtal naturligt.

Ung Vänster ser också att detta skulle innebära att fackets möjligheter att prioritera kvinnolöner inom den offentlgia sektorn skulle öka. Kommunals styrka vid förhandlingarna skulle bli betydligt större om kollektivavtalen gällde fler av de som defacto arbetar inom kommunals sektorer.

Olika jurister har uttryckt att ett sådant krav troligen skulle strida mot EG-rätten. Detta är i sig typiskt för EU-medlemskapets konsekvenser. Vår möjlighet att självständigt besluta om hur vår verksamhet, som vi betalt med våra skattepengar skall skötas beskärs kraftigt. Möjligheten att driva en vänsterpolitik blir mycket liten. Därför måste dessa hinder bekämpas. Om EG-rätten förvägrar kommuner och stat att skydda de arbetare som utför nödvändiga sysslor åt den offentliga sektorn genom att garantera dem kollektivavtal så måste EG-rätten förändras.

Samtidigt vill Ung Vänster passa på att gratulera Byggnads till segern mot Laval, som tvingades avbryta sin verksamhet i Vaxholm. Vi vill också önska byggnads och andra fackförbund lycka till i deras framtida arbete i försvaret av kollektivavtalet, exempelvis den blockad som inleds den 20 april mot företaget MIPA Bygg i Ystad som vägrat teckna avtal. Facklig kamp är nödvändig för försvaret av alla svenska kollektivavtal, ge aldrig upp!

Ung Vänsters förbundsstyrelse 2005-04-09