Hem / Pressmeddelanden / Försvara yttrandefriheten – stöd SEKO fackklubb 119!

Försvara yttrandefriheten – stöd SEKO fackklubb 119!

30 september, 2005

Vi vill härmed framföra vår solidaritet med den avskedade fackordföranden Pelle Johansson. Johansson anklagas av den privata entreprenören i Stockholms tunnelbana, Connex, för ”illojalitet”, för att han vid ett flertal tillfällen påtalat brister i säkerhet, arbetsmiljö och arbetsförhållanden på arbetsplatsen.

Facket har, allt sedan Connex tog över driften av tunnelbanan, upplevt en försämrad situation i de anställdas rätt att yttra sig och protestera mot missförhållanden. Tyvärr är heller inte situationen i Stockholms tunnelbana unik, utan i bransch efter bransch har anställda vittnat om hur privatiseringen inneburit inskränkningar i de anställdas rättigheter och yttrandefrihet. Bland annat därför har Ung Vänster under våren drivit kampanjen ”Ta det tillbaka!” med krav på stopp för fortsatta utförsäljningar och entreprenader och återtagande av offentlig verksamhet.

Avskedet av Pelle Johansson är ett angrepp på hela fackföreningsrörelsen och de demokratiska fri- och rättigheterna, rätten att organisera sig och rätten att yttra sig. Försvaret av SEKO fackklubb 119 är därför mer än ett försvar av en enskild person, det är ett försvar av hela den svenska fackföreningsrörelsen.
Detta fall sätter också i blixtbelysning behovet av ett stärkt meddelarskydd inom den privata sektorn, vilket idag åsidosätts med argument om lojalitet och företagshemligheter. Alla anställdas yttrandefrihet måste försvaras!

Ung Vänsters verkställande utskott 051001