Hem / Pressmeddelanden / Fråga folket!

Fråga folket!

10 februari, 2008

När Holland och Frankrike i folkomröstningar 2005 förkastade det ursprungliga förslaget till ny grundlag för EU, uppstod en smärre kris i EU-byråkratin. Ett nytt reformfördrag utarbetades – Lissabonfördraget som idag lanseras som ett helt nytt förslag trots att det till 95% består av samma överföring av makt från medlemsstaterna till olika överstatliga organ som tidigare.

Trots att det franska folket tydligt avvisat denna överstatliga utveckling, ratificerade den franska regeringen reformfördraget i veckan. Det är i sig ett passande tillvägagångssätt för EU-grundlagens genomförande med tanke på dess innehåll, att så tydligt köra över folkomröstningsresultatet. En så omfattande förändring av EU i riktning mot en militariserad superstat måste för att den ska bli verklighet, genomföras över huvudet på i medlemsstaternas folk och i konflikt med deras intressen.

Också i Sverige finns en stark folkopinion mot EU:s överstatliga utveckling där makten förflyttas från folkvalda nationella parlament till jurister i Bryssel. Den har bl.a. tagit sig uttryck genom det rungande nejet i EMU-folkomröstningen. Ett resultat som riskerar att upphävas om den svenska regeringen följer den franskas exempel och ratificerar grundlagen, eftersom den gemensamma valutan är en del av det nya reformfördraget.

Med en europeisk borgerlighet som vädrar morgonluft, är risken uppenbar att den franska regeringens minst sagt nonchalanta inställning till odemokratiska beslut spiller över på andra högerregeringar. Då EU militariseras och den svenska regeringen försöker smyga in oss i NATO måste vi stå upp för vårt nationella självbestämmande och mota tillbaka attackerna på vår gemensamma välfärd.

Men högern ska inte få köra över det svenska folket. Vi ska folkomrösta om EU:s grundlag och vi ska tvinga dem att lyssna på oss.

Uttalandet antaget av Ung Vänsters Förbundsstyrelse
Stockholm 080210

För mer information kontakta:
Ida Gabrielsson, förbundsordförande
0738- 24 12 13, [email protected]