Hem / Blogg / Frihet från övervakning – rätt till ett privatliv

Frihet från övervakning – rätt till ett privatliv

24 augusti, 2010

Både Ung Vänster och Vänsterpartiet har motståndet mot övervakningssamhället som en av våra viktigaste frågor i valrörelsen. I Ung Vänsters valplattform skriver vi bl.a:

Högern anklagar ofta vänstern för att vilja att staten ska bestämma allting i människors liv. Men det övervakningssamhälle som växer fram är det högern som står i första ledet för. Trygghet skapas inte genom att bygga en omfattande kontrollapparat. All kommunikation måste få vara privat om inte en tydlig brottsmisstanke föreligger. Det finns inga garantier för att informationen som lagras används för påstått syfte. Våra mejl och telefonsamtal är en privatsak och inget för staten eller skiv- och filmbolagsindustrin att lägga sig i. Misstänksamhet människor emellan bidrar knappast till ökad trygghetskänsla. Den personliga integriteten är viktig att värna i ett samhälle som bygger på öppenhet.

Vänsterpartiet har liknande skrivningar i sin valplattform, och har nu dessutom antagit ett integritetsmanifest som slår fast rätten till ett privatliv och frihet från övervakning. Konkret vill Vänsterpartiet bl.a. riva upp FRA- och Ipred-lagen, säga nej till datalagringsdirektivet, införa digitala bibliotek för att underlätta fildelning och instifta en lag om integritetsskydd i arbetslivet. Läs integritetsmanifestet här.