Hem / Pressmeddelanden / Hands off Iran!

Hands off Iran!

18 februari, 2006

Iran pekas idag ut som ett av de största hoten mot den ”fria” världen. USA anklagar återigen ett land i Mellanöstern för att i hemlighet utveckla kärnvapen. återigen varvas skräckinjagande rasistiska nidbilder av galna muslimer med satellitbilder över påstådda massförstörelsefabriker. Senast detta skedde var i samband med USA: s invasion av Irak. Anklagelserna visade sig vara grundlösa och påhittade. Under förevändningen av demokratisering av Mellanöstern, har USA kränkt folkrätten och torterat oskyldiga människor i Irak. Argumentationen och anklagelserna går efter välkänt mönster. Iran är nästa mål. Det är också anmärkningsvärt att länder som Israel, Pakistan och Indien – länder som har starka band till USA – som till skillnad från Iran inte skrivit under ickespridningsavtalet, inte kritiseras av vare sig USA eller FN: s atomenergiorgan IAEA (International Atomic Energy Agency). Det är uppenbart att det inte är bristen på demokrati som sticker USA i ögat utan potentiella hot mot ekonomiska och politiska intressen.

Enligt ickespridningsavtalet har alla länder rätt att utveckla civil kärnkraft så länge anrikning av uran sker för civilt bruk. Hittills har IAEA: s inspektörer inte hittat några bevis för de framförda anklagelserna och Iran har fortsatt att öppet deklarera all verksamhet i landets anläggningar. Detta till trots har Iran anmälts till FN:s säkerhetsråd för brott mot ickespridningsavtalet. Därför är det i nuläget viktigt att som motvikt till USA:s militära godtycke, försvara Irans rätt till utvecklandet av civil kärnkraft inom ramen för vad ickespridningsavtalet tillåter trots att Iran är en utpräglad diktatur.

Det är viktigt att se att de anklagelser som riktas mot Iran idag har samma övergripande syfte som de anklagelser som riktades mot Irak för fyra år sedan – att med falska förevändningar legitimera kränkningar av mänskliga rättigheter och folkrätten som en del i ett hårdnande grepp om världens oljeresurser. Det är uppenbart att det i dagsläget största hotet mot fred, frihet och demokrati i Mellanöstern är USA.

Hands off Iran!

Antaget av Ung Vänsters förbundsstyrelsemöte 06021

För mer information, kontakta Ida Gabrielsson:
0738 24 12 13, [email protected]