Hem / Pressmeddelanden / Har den äran, ROKS!

Har den äran, ROKS!

29 november, 2009

Riksorganisationen för kvinnojourer i Sverige fyller 25 år i år. Ung Vänster vill gratulera till ett kvartssekel av kamp mot mäns våld mot kvinnor.

Med över 100 kvinnojourer och tjejjourer över hela Sverige gör ROKS ett ovärderligt arbete med våldsutsatta kvinnor, tjejer och barn. Bland annat genom samtal, skyddade boenden och juridisk hjälp har man i 25 år hjälpt och stöttat tiotusentals drabbade kvinnor att ta steget till ett bättre liv. Rörelsen har varit en av de viktigaste faktorerna för att sätta frågan om mäns våld mot kvinnor på den politiska dagordningen. Utan alla dessa frivilliga krafter hade det vardagliga våldet fortfarande setts som en privat relationsfråga. Arbetet har också gett resultat utanför landets gränser. Sverige har kunnat vara med och få upp frågan om mäns våld på dagordningen även internationellt.

Friheten från våld och rätten att få bestämma över sin egen kropp är en ständigt närvarande fråga för kvinnor världen över. Världshälsoorganisationen beräknar att en tredjedel av alla kvinnor och flickor någon gång eller flera gånger utsatts för våld eller våldtäkt. I Sverige har varannan kvinna över femton har blivit sexuellt trakasserad och varje år dödas ett stort antal kvinnor av en närstående man.

ROKS utför och har utfört ett livsviktigt arbete, mycket tack vare frivilligt engagemang och ideella krafter. För att kvinnor ska kunna fortsätta ha någonstans att vända sig behöver jourverksamheten finnas tillgänglig över hela landet, och då måste stat och kommuner ge ökat stöd till jourernas arbete.

Ung Vänster vill gratulera å det varmaste – ert arbete är ovärderligt!

Uttalande antaget av Ung Vänsters förbundsstyrelse 091129

För mer information, kontakta:

Ida Gabrielsson, förbundsordförande
0738-24 12 13, [email protected]

Elisabeth Biström, informationsansvarig
070-203 82 04, [email protected]