Hem / Pressmeddelanden / Heja Elektrikerna!

Heja Elektrikerna!

12 maj, 2004

De senaste åren har pressade byggtider runt om i landet blivit ett allt större problem. Slarv och byggskandaler verkar numer vara legio när det gäller de större byggföretagen. En sida av detta som belyses alltför sällan i debatten och i media är arbetarnas försämrade arbetsmiljö och pressade situation till följd av detta. När arbetet ska utföras med samma styrka på snabbare tid ökar naturligtvis risken för skador och olycksfall i arbetet, för att inte tala om den ökade stressen på arbetet.

När nu Svenska Elektrikerförbundet går ut mot detta säger arbetsgivarsidan stopp. Inte nog med att man från början i avtalsrörelsen gav skambud vad gäller elektrikernas löneutveckling, Nu säger man dessutom stopp mot fackets krav att avtalsreglera arbetsgivaransvar vad gäller arbetsmijlö och planering av arbetet. Detta är oacceptabelt. Stressen och pressen mot elektrikerna måste få ett stopp.

Ung Vänster stödjer helhjärtat Svenska Elektrikerförbundets strejk för avtalsreglerat arbetsgivaransvar vad gäller bättre arbetsmiljö och planering för att motverka försämring av den fysiska och psykiska arbetsmiljön.

Heja elektrikerna!

Ung Vänster Verkställande utskott 040513