Hem / Blogg / Heja kommunal!

Heja kommunal!

28 oktober, 2007

Dagens debattartikel från kommunals ordförande Ylva Thörn var efterlängtad – äntligen kom startsignalen från sveriges största fack, mot regeringens kvinnofientliga politik. Thörn sammanfattar väl (de hittillsvarande) konsekvenserna av regeringspolitiken:

“· Förmögenhetsskatten avskaffas. Det ger männen över två miljarder mer än kvinnorna får.

· Fastighetsskatten sänks kraftigt för de dyraste villorna. Förslagets helhet är minst sagt komplicerad, men eftersom männen äger fler och dyrare fastigheter kan de även på denna punkt bli de stora vinnarna.

· Den sänkta inkomstskatten är större vid högre inkomst. Män tjänar betydligt mer än kvinnor och därför kommer män att få klart större sänkningar av inkomstskatten än kvinnor.

Männen vinner alltså klart på regeringens skattepolitik. Om vi studerar ett antal av de andra förändringarna som regeringen genomför blir mönstret av en politik som gynnar välavlönade män på lågavlönade kvinnors bekostnad ännu tydligare:

· Anställningstryggheten ska försämras trots löften om motsatsen. Regeringens ändringar i las ger fler otryggare anställningar. Det är fler kvinnor än män som har korta, tillfälliga och otrygga anställningar så även detta förslag ökar könsklyftorna.

· Två tredjedelar av dem som studerar i vuxenutbildningen är kvinnor. Den möjligheten har minskat drastiskt genom att regeringen skurit hårt i anslagen.

· Från de starkt kvinnodominerade gymnasieprogrammen barn och fritid samt omvårdnad går 23 procent respektive 28 procent av kvinnorna vidare till högskolan inom tre år. Regeringen vill stänga den möjligheten genom att minska kunskapsinnehållet i yrkesprogrammen.

· Regeringen har dessutom infört avdrag för hushållsnära tjänster. Det är ett avdrag som främst kommer att utnyttjas av högavlönade, det vill säga oftast män, för att lågavlönade kvinnor ska ge dem service i deras hem.

· Regeringen inför ett vårdnadsbidrag. Troligen leder det till att vissa grupper av lågavlönade kvinnor lämnar arbetsmarknaden och stannar hemma i stället. Det minskar kvinnors deltagande på arbetsmarknaden och jämställdheten. Många av dessa kvinnor kan få svårt att komma igen efter en lång tid utan jobb. Dessutom ska pengarna tas ur kommunernas barnomsorgsbudget. Sveriges Kommuner och landsting räknar med en extra kostnad om 2,5 miljarder kronor som ska finansieras genom att kvaliteten i förskolan sänks och tusentals kvinnor i barnomsorgen förlorar sitt arbete.”

Heja kommunal!

Läs artikeln här.