Hem / Artiklar / Högern gör sig gladeligen till stödhjul i fascistiska regeringskoalitioner

Högern gör sig gladeligen till stödhjul i fascistiska regeringskoalitioner

17 oktober, 2022

Under de senaste veckorna har fascistiska partier gjort stora framgångar i valen i Sverige och Italien. Genom att bli största parti i sina respektive högerkoalitioner ansluter sig Sverigedemokraterna och Italiens Bröder till Rysslands, Turkiets och Ungerns gemenskap av reaktionära och auktoritära makthavare. Sverigedemokraternas krav på hårdare tag, växande övervakning och inhuman flyktingpolitik har fått gehör hos hela det politiska etablissemanget. När alla partier drar åt höger fortsätter fascisterna såklart vara värst, och de har sett till att Sverige idag har en andra vice talman som är kreationist och abortmotståndare. I Melonis Italien hetsar man mot HBTQ+-personer och man använder inte sällan en retorik var syfte är att tvinga tillbaka Italiens kvinnor till hemmet – för sådan är fascismen – den är i sin grund reaktionär, kvinnofientlig och allt som oftast grovt rasistiskt. 

Den övriga högern, liberal såväl som konservativ, gör sig gladeligen till stödhjul i fascistiska regeringskoalitioner. Deras politiska syfte är tydligt – asylrätten och människors lika värde säljs ut för att säkra skattesänkningar och fortsatta vinster till välfärdskapitalister. Alla övriga högerpartier har någon gång lovat att inte släppa fram SD till makten, men de har alla svikit det löftet. Idag finns ingen liberalism kvar bland Sveriges högerpartier, bara ett försvar för de rikastes utsugning av oss andra.

Fascismen som rörelse har, genom historien, vunnit mark under ekonomiska kriser eller under socialt skakiga situationer. När människor, av olika anledningar, upplevt att de riskerar att falla ner i “samhällsstegen” har fascismen appellerat till dessa grupper genom att sparka neråt. För fascisterna är det omöjligt att föreställa sig ett samhälle där rikedomarna fördelas rättvist. Istället målar de upp en bild av att vi behöver konkurrera med varandra om grundläggande välfärd eller jobb. Samhällets problem ska istället lösas genom att straffa invandrare, kvinnor eller HBTQ+-personer. 

Att människor upplever sig ha mindre makt över sin egen situation idag är inte konstigt. Decennier av högerpolitik och nyliberalism, under socialdemokratiska såväl som borgerliga regeringar, har lett till att de rika har kunnat sko sig på oss andra. Samtidigt som de rika blivit allt rikare har vanligt folk förvägrats en värdig sjukvård. Man har lagt ner samhällsviktiga funktioner på landsbygden såväl som i förorterna och levnadsomkostnaderna skjuter i höjden.

Under rådande omständigheter är det inte förvånande att fascismen växer. Den politik som Sverigedemokraterna eller Italiens Bröder förespråkar kommer dock inte lösa dessa problem. Det är inte invandrarna som lagt ner vårdcentralerna på landsbygden. Det är inte “homolobbyn” som styckat upp och sålt ut järnvägen. Det är inte vänsteraktivisterna som sänkt de rikas skatter och de fattigas pensioner. En fascistisk regeringskoalition kan komma att skära ner i public service, avskaffa rättssäkerheten och utvisa människor till döden. Däremot kommer de varken vilja eller försöka åtgärda otrygghetens orsaker. 

Den enda vägen framåt är vänsterpolitik. Ung Vänster vill avskaffa storföretagens inflytande över politiken och återta kontrollen över välfärd och infrastruktur. Vi vill sätta rätten till arbete och bostad framför vinstintresset, och vi vill bygga ett i grunden annat samhälle. Till skillnad mot ryggradslösa liberaler kommer vi aldrig ge upp vårt motstånd mot fascismen.

Uttalande antaget av förbundsstyrelsen 221001-02