Hem / Pressmeddelanden / Igår firades internationella kvinnodagen!

Igår firades internationella kvinnodagen!

8 mars, 2006

I går firades 8 mars, den internationella kvinnodagen runt om i landet. Manifestationer mot mäns våld mot kvinnor arrangerades, pass i feministiskt självförsvar hölls och demonstrationer för kvinnofrid genomfördes.

I Stockholm på södermalmstorg talade Ida Gabrielsson, ordförande Ung Vänster. Hon pratade om rätten att få försvara sig, om att införa feministiskt självförsvar i skolan.

”Ung Vänster sätter nu igång vår mest feministiska valrörelse någonsin. Vi driver hårda krav som utgår ifrån unga tjejers verklighet och som leder till konkret förändring. Vi kräver att stadsplaneringen ses över ur ett könsmaktperspektiv, att satsningar görs på ätstörningskliniker och att feministiskt självförsvar införs i skolan. Rätten att försvara sig mot mäns våld, mot de övergrepp och trakasserier som tusentals tjejer vittnar om, menar vi är självklar.”

Hon menar vidare i sitt tal att borgaralliansen är feminismens huvudfiende.

”Tävlingen är definitivt avslutad. Det bråkas inte längre om vem som kan påstå sig vara feminist flest gånger i den politiska debatten. Tvärtom ser vi hur borgaralliansen med Fredrik Reinfeldt i spetsen mer än gärna agerar huvudfiende till de feministiska landvinningarna. istället för nedskärningar och privatiseringar av ungdomsmottagningar och ätstörningskliniker vill vi se en upprustning av välfärden. Det är helt sjukt att som borgaralliansen vill, låta privata bolag göra vinst på att unga tjejer spyr upp maten för att de inte är nöjda med sig själva.”

Talet presenteras i sin helhet längre ned på sidan.

För mer information, kontakta Ida Gabrielsson:
0738 24 12 13, [email protected]

Tal av Ida Gabrielsson, 8 mars 2006

I dag samlas vi för att fira de rättigheter vi tillkämpat oss och samtidigt ställer vi krav på nya segrar.

året som gått har präglats utav angrepp och hårda attacker mot kvinnors rättigheter och mot den svenska feministiska rörelsen. Efter dokumentären könskriget som sändes i SVT där delar av kvinnorörelsen, kvinnojourerna, beskrevs som en galen sekt har våra rättigheter hotats och ifrågasatts gång på gång. Ibland har till och med själva faktumet att kvinnor underordnats män, att det finns en könsmaktsordning omtalats som en ren konspiration.

Tävlingen är definitivt avslutad. Det bråkas inte längre om vem som kan påstå sig vara feminist flest gånger i den politiska debatten. Tvärtom ser vi hur borgaralliansen med Fredrik Reinfeldt i spetsen mer än gärna agerar huvudfiende till de feministiska landvinningarna.

Vi måste slå tillbaka, Vi måste ta ställning och Vi måste kräva vår rätt. Ung Vänster sätter nu igång vår mest feministiska valrörelse någonsin. Vi driver hårda krav som utgår ifrån unga tjejers verklighet och som leder till konkret förändring. Vi kräver att stadsplaneringen ses över ur ett könsmaktperspektiv, att satsningar görs på ätstörningskliniker och att feministiskt självförsvar införs i skolan. Rätten att försvara sig mot mäns våld, mot de övergrepp och trakasserier som tusentals tjejer vittnar om, menar vi är självklar.

För en tid sedan debatterade jag om feministiskt självförsvar i skolan tillsammans med ordförande för Sveriges skolledare, en man i övre medelåldern. Han påstod att det stred emot skolans värdegrund att låta oss tjejer få möjlighet att träna feministiskt självförsvar i skolan, och att det inte är bra att möta våld med våld. Istället skulle man snacka med killarna som sysslar med sådana saker och hjälpa dom redan på ett tidigt stadium. Han har alltså missat eller valt att bortse från det helt centrala. Att vi tjejer idag oavsett snacket om värdegrund redan utsätts för våld, övergrepp och trakasserier, i våra egna skolor, i våra hem, överallt. Varför förvägrar då skolan oss en möjlighet att få försvara oss? Varför inser man inte det självklara att våldet knappast bara drabbar ett fåtal?
Istället för att ta ett gemensamt ansvar för konsekvenserna av könsmaktsordningen blir det upp till var och en.

Det som kanske gjorde mig mest upprörd under hela debatten med skolledaren var när frågan ställdes om vad han tyckte sin egen dotter skulle göra om hon utsattes för övergrepp. Hans svar var att hon inte skulle försätta sig i sådana situationer från början. En total förnekelse och ett förminskande av våra erfarenheter. Ett skuldbeläggande och en begränsning utav tjejer och vårat livsutrymme. För hur menar han att vi ska leva om vi hela tiden ska göra det utifrån risken att bli utsatt för övergrepp?

För vad skulle det konkret innebära ifall att vi följer skolledarens råd? Att vi inte ska försätta oss i en sådan situation från början. Kanske ska vi låta bli att gena genom parken, undvika att säga ifrån när killen på bussen kladdar på oss, eller hålla oss undan i skolkorridorerna.
Vi tjejer begränsar oss ständigt på ett sådant sätt redan nu. Att underblåsa rädslan leder knappast till ökad trygghet, snarare är det ett effektivt sätt att skuldbelägga tjejer och flytta fokus från det egentliga problemet.

Man missar också eller väljer kanske åter igen att bortse från att det faktum att de allra flesta övergreppen sker i hemmet.

Att ständigt möta ett sådant förminskande och ett sådant motstånd leder till att man ofta känner en frustration, men också en ilska. Systerskapet oss tjejer emellan har sällan varit viktigare. Vi vet att förtrycket existerar, vi vet det, för att vi känner det, vi upplever det varje dag.

När vi tillsammans kräver vår rätt att försvara oss omvandlar vi maktlösheten till styrka. Feministiskt självförsvar innebär att vi tjejer tar mer plats och tar oss större friheter, tillsammans delar vi erfarenheter och utarbetar strategier. Vi formerar gemensamt ett motstånd mot våldet och rädslan.

Därför är kravet om feministiskt självförsvar centralt i Ung Vänsters valrörelse.

En annan oerhört viktig del är stödet till ungdomsmottagningarna. Ung Vänster delar varje år ut ett feminist pris, för att uppmärksamma en person eller en organisation som påverkat debatten eller drivit fram konkreta förändringar i arbetet för ett mer jämställt samhälle.

I år går priset till Sveriges ungdomsmottagningar som varje dag jobbar med att stödja ungdomar, och framförallt tjejer med att känna sig trygga med sina kroppar och sin sexualitet. Det är en förutsättning för att kunna hävda sig mot kränkningar och övergrepp.

Istället för nedskärningar och privatiseringar av ungdomsmottagningar och ätstörningskliniker vill vi se en upprustning av välfärden. Det är helt sjukt att som borgaralliansen vill, låta privata bolag göra vinst på att unga tjejer spyr upp maten för att de inte är nöjda med sig själva. Vi tar upp kampen mot absurda skönhetsideal, kränkningar och övergrepp. Och vi vägrar ge oss.