Hem / Pressmeddelanden / Inte ett svenskt Alcatraz!

Inte ett svenskt Alcatraz!

22 augusti, 2004

Under sommaren har ett fåtal tungt kriminellt belastade mäns rymningar satt fart på en stundtals skrämmande debatt inom det svenska etablissemanget. Att kriminalvården befinner sig i en kris kan många skriva under på, men lösningarna varierar. å ena sidan har vi moderaterna, som visar färg och kräver mer repression och privatiseringar av fängelserna likt den amerikanska modellen. Och i Rosenbad sitter den socialdemokratiska regeringen och kräver samma saker – vi behöver hårdare tag och strängare straff och detta ska vi få genom vad Bodström kallar det ”nya superfängelset”. Oavsett om bunkerna förses med vallgrav eller höga murar för att hindra rymningar, så skjuter man sig i foten.

Mer repression för internerna i de svenska fängelserna förhindrar sällan fler återfall, väl utanför murarna. Det borgerligheten och diverse debattörer bortser från är att det är mer vård som behövs och inte mer repression eller för den delen privatiseringar.

Ett ”superfängelse” med rigorös bevakning kommer inte att lösa vare sig problemen inom den svenska kriminalvården eller förhindra fler rymningar. Byggandet av ett superfängelse – ett nytt Alcatraz – är endast ett sätt för Bodström och regeringen att skjuta ifrån sig huvudansvaret för en havererad kriminalvård med outbildad personal och ständig överbeläggning.

Vi vet att problemet stavas resursbrist. Vi vet att ett superfängelse endast banar väg för mer spektakulära rymningar med ännu fler vapen involverade. Vi vet att vi inte kommer vilja möta dessa fångar på gatan när deras straff väl är avtjänat och de kommer ut. Vi vet att en mer repressiv kriminalpolitik inte löser problemen med en ökad kriminalitet. I så fall hade USA varit ett samhälle utan några brott alls. Så är det ju som bekant inte.

Kriminalvården måste få kosta. Personalen måste få utbildning och fängelserna fyllas med rehabilitering och behandling – inte förvaring, isolering och mer repression. De människor, som av samhället placerats inom ramarna för kriminalvården ska en dag komma ut. En mer omfattande fysisk och psykisk misshandel av dessa människor gör inte vårt samhälle tryggare. Mer vård och en sådan värd namnet gör däremot det.

– Ett nytt Alcatraz är och förblir en återvändsgränd – herr justitieminister Bodström! Ett tryggare samhälle bygger man inte genom att låsa in människor och kasta bort nyckeln – ett tryggare samhälle bygger man genom en offentligt finansierad välfärd där människor har ett arbete att gå till.

Ung Vänsters förbundsstyrelse, 040822