Hem / Pressmeddelanden / Internet är en rättighet

Internet är en rättighet

29 november, 2009

Nu är det så kallade telekompaketet genomröstat i europaparlamentet. Det omdiskuterade förslaget är en bunt ändringar av direktiv som reglerar elektronisk kommunikation inom unionen och dess medlemsländer. Det kompromissförslag som röstades igenom var alldeles otillräckligt och ger inte ett grundläggande skydd för medborgarnas fri- och rättigheter på internet.

Kompromissförslaget innehåller inga garantier för att internet ska vara en rättssäker och fri zon, utan kan snarare ses som ett klartecken för medlemsländer och företag att driva på utvecklingen åt andra hållet. Det finns en uppenbar risk att Internet utvecklas till en marknadsplats där människor kan stängas av och utbudet begränsas till något som kan jämföras med kabel-tv.

I EU-parlamentsvalet i våras ville alla partier spela integritetsvänner – alla ville plötsligt värna fria Internet. Nu visar det sig att det var tomma ord. Det är skamligt att det i slutändan bara var vänstergruppen som röstade mot telekompaketet. I debatten kan det ibland låta som att det skett stora förbättringar i förslaget och att medborgarnas rättigheter garanteras. Förändringarna handlar om vissa begränsningar i möjligheten att stänga av någon från Internet. Det kanske ser bättre ut på pappret än tidigare, men i praktiken gör det ingen skillnad. Det krävs exempelvis inte någon domstolsprövning eller annan rättssäker process.

Tillgången till information, digital kommunikation och möjligheten att skapa och utbyta kultur ska inte få begränsas av vinstlystna internetgiganter. Ung Vänster står upp för ett internet där information och teknik är fritt och tillgängligt för alla.

 

Uttalande antaget av Ung Vänsters förbundsstyrelse 091129

För mer information, kontakta:

Ida Gabrielsson, förbundsordförande
0738-24 12 13, [email protected]

Elisabeth Biström, informationsansvarig
070-203 82 04, [email protected]