Hem / Pressmeddelanden / Intifadan lever – leve intifadan

Intifadan lever – leve intifadan

29 september, 2002

Två år har gått sedan det palestinska folket inledde sitt uppror mot den israeliska ockupationen –
den andra intifadan hade börjat. Vi har kunnat följa hur den Israeliska repressionen mot den palestinska civilbefolkningen trappats upp under de här åren, hur demoleringar av palestinska hus, avspärrningspolitiken, utegångsförbuden, och brutaliteten mot upproret blivit regel snarare än undantag. Vi har också tydligt sett hur den Israeliska statens djupt rasistiska politik gentemot det palestinska folket befästs i praktiken: Genom raketbeskjutning mot civila bostäder, genom ständiga trakasserier, genom att förneka palestinier rätten att röra sig fritt, genom att förneka dem åtkomst till vård och vatten, genom att dra åt tumskruvarna för att kväva upproret.

Men det palestinska upproret fortsätter, för att grunden till problemet fortsätter.

Upprorets ursprung finns att söka i den militära ockupationen, och i den frustration, och rättslöshet som varit palestiniernas lott under det israeliska förtrycket. Behovet av en folklig motståndskamp är därför inte irrationell, eller missriktad, utan en de facto logisk följd av Israels ockupation.
Vår roll här i Sverige är en viktig del i den kampen.

Ung Vänster har ett klart och tydligt ställningstagande i Palestinafrågan. Vi stödjer det palestinska folkets krav på frihet och rättvisa, mot en israelisk överhöghet, och erkänner intifadan som det palestinska folkets kamp för självständighet och frihet.

Det palestinska uppropet går vidare baserad på viljan att vara fria. Ung Vänster stödjer den palestinska intifadan genom att driva opinionsbildning i Sverige.

Ett fundament i det arbetet är vårt fortsatta bojkottarbete av Israel och israeliska produkter.
Fler produkter måste omfattas av bojkotten, kravet på att Sverige och EU ska införa bojkott måste stärkas och på basplanet måste de fackliga organisationerna engagera sig, för att så ska ske.
Det palestinska folket måste ha en möjlighet att utveckla sin demokrati,

Idag, då Yassir Arafat – palestiniernas folkvalde president – tvingats i husarrest av Israels regering, utan tillgång till el, vatten eller förnödenheter- så kan läget inte tolkas som någonting annat än att Israel ämnar fortsätta med sin repression.

Det som för ett halvår sedan skapade rubriker är nu en icke-nyhet i svenska och västerländska medier, och det här kan inte få fortsätta. För att utveckla och stärka demokratin i Palestina måste ockupationen upphöra.

På årsdagen av intifadan uttrycker vi vårt stöd och solidaritet med det palestinska folket, och deklarerar att vi tänker fortsätta vårt aktiva deltagande i kampen för ett fritt och självständigt Palestina.

Uttalande antaget av Ung Vänsters förbundsstyrelse 020929