Hem / Artiklar / Israel måste fördömas!

Israel måste fördömas!

13 juli, 2006

Den isrealiska staten bär i och med offensiven i Gaza och attacken mot Libanon ansvaret för en av de värsta aggressionshandlingarna i
mellanöstern på senare år. Civila bombas och isoleras i syfte att stärka såväl ockupationen av Palestina som Israels folkrättsvidriga grepp om regionen.

– Det är uppenbart att Israels angrepp på såväl Libanon som Palestina inte har det minsta med självförsvar att göra. Att en av världens största och mest välutrustade krigsmakter med stöd av USA flygbombar civilbefolkning är inget annat än en brottslig handling, säger Ida Gabrielsson, ordförande i Ung Vänster.

– En klar majoritet av de som dödats i dessa fullständigt orimliga angrepp är civila. Dessutom har israelisk militär helt och hållet medvetet gått in för att förstöra den infrastruktur som krävs för att människor ska kunna leva ett värdigt liv. Kraftverk har attackerats i Libanon och barn kan inte opereras på sjukhusen i Gaza, säger Ida Gabrielsson.

Ida Gabrielsson avslutar:
– De israeliska angreppen mot Libanon och Gaza måste omedelbart upphöra, och Ung Vänster kräver att den svenska regeringen tydligt tar ställning emot Israels aggression. Sverige måste vara en av de främsta aktörerna för ett massivt internationellt fördömande av den israeliska aggressionen.