Hem / Artiklar / Ja till demokrati – Nej till EMU

Ja till demokrati – Nej till EMU

14 april, 2003

Ett gäng direktörer och högerpolitiker vill trycka in oss i EMU. De säger att EMU handlar om att byta ut våra mynt och sedlar. De säger att det är bra för att man då slipper växla när man åker utomlands, bra för freden, bra för barnen. EMU handlar inte om mynt – EMU handlar om makt. Om vi går med i EMU så flyttas makten över vår ekonomi till en centralbank i Frankfurt, där besluten fattas i korridorerna. Det är inte små tekniska saker utan viktiga beslut som direkt påverkar våra liv. Ett ja till EMU är dessutom definitivt. Att ta tillbaka den makt vi lämnar ifrån oss blir oerhört svårt, näst intill omöjligt.

Detta är ingen slump, utan ett medvetet val. Grundidén bakom EMU är att demokrati är att vanligt folk inte vet sitt eget bästa. Istället för att väljarna ska få avgöra vilken politik som ska föras, vad som ska prioriteras och hur resurserna ska fördelas, så är det alltså byråkrater som ska bestämma utan att störas av demokratiska beslut. EMU är byggt så att folk inte ska kunna lägga sig i.

De som sitter i Frankfurt och bestämmer får inte ta direktiv av, eller ens lyssna på, vad folket har att säga. Det har gått så långt att de bokstavligen fått svära en ed på att inte lyssna på opinioner eller folkvalda, utan istället vara »opartiska experter«. De sitter på åttaåriga mandatperioder och kan inte bytas ut. De kan inte heller väljas om eftersom den som kandiderar till en ny period lätt skulle kunna påverkas av dem som utser tjänstemännen. Man har helt enkelt byggt en hög mur runt centralbanken i Frankfurt, allt för att hålla demokratin utanför. Vi vill utveckla demokratin, inte avveckla den. Därför säger vi nej till EMU.