Hem / Pressmeddelanden / Kassa reformer

Kassa reformer

22 april, 2007

Under den borgerliga regeringens första halvår vid makten har a-kassan varit alliansens främsta måltavla. Reinfeldt & Co har rivstartat arbetet med att försämra våra rättigheter genom att ta bort a-kassans studerandevillkor och höja avgifterna. Nu fortsätter deras arbete i form av nya attacker mot a-kassan. Alliansen har aviserat att de ska göra medlemskap i a-kassan obligatoriskt och samtidigt koppla avgiften till arbetslösheten i den bransch man jobbar – ju högre arbetslöshet, desto högre avgift till a-kassan.

Med de här förslagen försöker man tvinga in facket i ett hörn och man säger till och med öppet att syftet är att förhindra fackföreningarna från att kräva stora löneökningar. Parallellt med detta vill regeringen också införa ett direkt diskriminerande ungdomsvillkor i a-kassan, ersättningen ska trappas ner snabbare för ungdomar under 25 år. Samtidigt ska man genom den så kallade jobbgarantin tvingas spendera trettio timmar i veckan på arbetsförmedlingen med att söka jobb för att inte förlora rätten till ersättning.

Alla dessa försämringar har ett tydligt mål: att bakbinda fackföreningsrörelsen och att försätta människor i en desperat situation som tvingar dem att ta jobb med dåliga arbetsvillkor och oskäliga löner. Vem skulle inte gå med på att jobba svart eller ta ett underbetalt jobb om alternativet är att leva på en a-kassa på 65 %?

I slutändan drabbar regeringens politik alla löntagare eftersom det pressar ner löner och skapar en låglönemarknad. A-kassans funktion är att hålla uppe lönerna så att folk har råd att slippa ta skitjobben. Det här är något som gynnar alla arbetstagare och tvingar arbetsgivare att höja lönerna. Högern har därför alltid hatat höga a-kassenivåer. Därför genomför man ett systemskifte på den svenska arbetsmarknaden där arbetsgivarna får billig arbetskraft på bekostnad av våra löner och rättigheter.

Uttalande antaget av Ung Vänsters förbundsstyrelse 070422

För mer information kontakta:
Ida Gabrielsson, förbundsordförande, 0738-241213