Hem / Kongressen 2023

Kongressen 2023

Den 18-21 maj är det dags för Ung Vänsters 50e kongress. Kongressen är Ung Vänsters högsta beslutande organ. Ombud från alla distrikt kommer samlas för att gemensamt besluta vad Ung Vänster ska tycka och göra. 

På kongressen ska vi välja förbundsstyrelse, valberedning, programmkommité, stadgekommité samt revisorer. Nomineringar för förbundsstyrelse, programmkommité, stadgekommité eller revisorer skickas till [email protected], nomineringar för valberedning skickas till [email protected].

Vi kommer även anta principprogram, verksamhetsplan, stadgar och HBTQ+-politiskt dokument, alla dokument hittar du nedan. Alla medlemmar har rätt att motionera, alltså föreslå ändringar, på de föreslagna dokumenten. Längst ner på denna sida finns instruktioner för hur man skriver en motion. Motionsstopp är 9 mars och motioner skickas till [email protected].

Om du har några frågor går det som alltid att mejla [email protected]

Dokument

Förbundsstyrelsens förslag till verksamhetsplan

Förbundsstyrelsens förslag till HBTQ+-politiskt dokument

Programkommitténs förslag till nytt principprogram

Ung Vänsters principprogram antaget på kongressen 2021

Stadgekommitténs förslag till ändringar i stadgarna

Ung Vänsters stadgar antagna på kongressen 2021

Motioner och motionssvar

Motioner och motionssvar HBTQ+-politiskt dokument

Motioner och motionssvar Verksamhetsplan

Motioner och motionssvar Principprogrammet

Motioner och motionssvar Stadgarna

Motioner och motionssvar Allmänna motioner

Övriga handlingar

Kongresshandledning

Verksamhetsberättelse

Ekonomisk berättelse

Årsbokslut 2020

Årsbokslut 2021

Årsbokslut 2022

Viktiga datum

221218 Kallelse till kongress ska vara klubbar och distrikt tillhanda

230118 Förslag till dokument och dagordning ska vara distrikt och klubbar tillhanda

230309 Sista dag att skicka in motioner

230315 Sista dag att kalla till valkonferens

230406 Sista dag att rapportera in ombud

230420 Handlingar skickas till ombuden

230422-23 Ombudsträffar Västra och Södra grannskapen

230429-30 Ombudsträffar Norra och Bergslagens grannskap

230506-07 Ombudsträff Östra grannskapet

230518-21 KONGRESS 2023

Att skriva en motion

En motion består av en rubrik som beskriver vad man vill ändra, en brödtext som förklarar varför man vill göra ändringen, en eller flera att-satser vilket är den exakta ändringen man vill göra, samt underskrift med för,- efternamn och Ung Vänster-klubb från den eller de personer som skickar in motionen. 

Exempel på motion:

Rött är gött (rubrik med ämne)

Socialismens färg är röd och jag tror vi skulle kunna sprida vårt budskap om samhället pryddes mer av vår färg. Det första steget vi kan ta är att se till att vi är röda, på riktigt. (brödtext)

Jag yrkar

att på sida 19 rad 8 efter ”gemensam organisering och kamp” lägga till “samt att vi i Ung Vänster bara har på oss röda kläder” (att-sats, med rad- och sidnummer på vad ni vill ändra)

Maggan Maggio, Ung Vänster Satansgatan (namn och klubb)