Hem / Pressmeddelanden / Konsten att strula till ett utbildningssystem

Konsten att strula till ett utbildningssystem

4 juli, 2011

I en ny ”rapport” med titeln ”Konsten att strula till ett liv” föreslår Svenskt Näringsliv att studiestödet ska sänkas för studenter som läser humaniora- och estetiska ämnen. Rapporten utmålar dessa utbildningar som ”irrvägar” och stämplar dem som lågproduktiva.

Inställningen att dessa ämnen inte har en plats i ett modernt samhälle är skrämmande och bakåtsträvande. Filosofi, historia och kultur ska återigen reserveras för samhällseliten.

Budskapet är tydligt och konsekvenserna lätta att förutse. Människor som inte kommer från välbärgade familjer kommer effektivt utestängas från utbildningar av denna karaktär av rädsla för den ekonomiska risk det innebär att studera dem. Istället för likvärdiga studiemöjligheter vill Svenskt Näringsliv att det endast är de som har råd som ska kunna plugga humaniora och konst.

Det som strular till livet för ungdomar i Sverige är att studiemedlen inte räcker till, och att man hänvisas till en otrygg arbetsmarknad där lönerna är låga och villkoren skit. Förslaget om sänkta studiemedel är helt i linje med hur regeringen och företagen ser på unga. Vi vet att om det är någon grupp som är lågproduktiv och inte bidrar till samhällsutvecklingen så är det nedskärnings- och skattesänkarhetsarna på Svenskt Näringsliv och Timbro. Och om någon grupps inkomster ska sänkas, så är det inte språk- eller musikstudenternas, utan de löjligt överbetalda direktörerna vars intressen Svensk Näringsliv företräder.

Ung Vänster fortsätter kampen för att de enda vars liv ska strulas till är överklassens, och för ett modernt kunskapssamhälle där möjligheterna till studier inte begränsas utan byggs ut. Ett första steg är en utbyggd högskoleutbildning och kraftigt höjda studiemedel för alla.

Uttalande antaget vid Ung Vänsters förbundsstyrelsemöte 3 juli 2011.

 

För mer information:
Miro Anter, pressekreterare, 073-630 71 64 eller [email protected]