Hem / Artiklar / Kräv din rätt! – Ungdomens fyra rättigheter

Kräv din rätt! – Ungdomens fyra rättigheter

20 april, 2022

Ungdomens fyra rättigheter – bostad, utbildning, arbete och fritid är de mest centrala sakerna för att alla unga ska kunna ha en bra och meningsfull vardag. Ibland beskrivs samhället som det bästa av världar, men om det är så, varför kan vi unga inte hitta en bostad? Varför kan vi inte få en bra utbildning? Varför tvingas vi ta otrygga jobb och varför har vi inte råd eller tid med fritidsaktiviteter? Vi har inte dessa saker idag, men om vi organiserar oss kan vi kämpa oss till dem. Kräv din rätt!

Alla har rätt till en bra och billig bostad!

Idag råder det en extremt hög bostadsbrist. Bostadsbristen drabbar alla i samhället, men den påverkar oss unga allra mest. Den innebär att många inte kan flytta hemifrån när man gått ut gymnasiet och att väldigt många måste leva med osäkra andrahandskontrakt i trånga och svindyra lägenheter, men bostadsbristen är inte en naturlag, utan det är ett resultat av decennier av högerpolitik. Istället för att bygga nya bostäder har man prioriterat skattesänkningar och bidrag åt överklassen.

Alla har rätt till bra och rättvis utbildning!

Skolan idag är djupt orättvist. Skolan borde vara en plats som jämnar ut de orättvisor människor fötts in i, men idag förstärker den dem. Det sker genom läxor som bara elever med studievana föräldrar kan få hjälp med, det sker genom det fria skolvalet som bygger på att vissa ska välja “fel skola”, och det sker genom de enorma vinster som borde återinvesteras i vår utbildning men som istället går direkt till aktieägarnas fickor.

Alla har rätt till trygga jobb med schyssta löner!

Läget på arbetsmarknaden idag är uselt. Arbetslösheten är skyhög och vi tvingas acceptera otrygga anställningar med låga löner. Allra värst drabbas vi unga som får ta de slitsammaste jobben med de sämsta villkoren. Medan överklassen blir allt rikare så måste vi betala priset. Men det behöver inte vara såhär. Det är vi arbetare som får världen att gå runt, utan oss stannar allt. Inga sjukhus, ingen skola, inga cafén och ingen buss. Vinsterna borde gå till att göra samhället bättre, inte de redan rikas fickor. De borde gå till investeringar i välfärd och infrastruktur, till tryggare arbetsplatser och till fler arbeten.

Alla ha rätt till gratis kollektivtrafik, idrott och kultur!

Rätten till en tillgänglig och meningsfull fritid är något som det sällan talas om i den politiska debatten. Samtidigt är det vår fritid som verkligen skapar mening i livet. Men för att faktiskt kunna få något ut av vår fritid så behöver vi kunna ta oss till dansträningen eller målerikursen och vi behöver ha råd att kunna delta på dem. Vi behöver också ha möjlighet och platser att kunna umgås med våra vänner på, exempelvis fritidsgårdar som det tyvärr finns alldeles för få av idag.

Bygg bort bostadsbristen!

Vi vill ha ett nytt och modernt miljonprogram, med billiga och rymliga hyresrätter. Detta ska finansieras genom att höja skatten på kapital och på höga inkomster. För att detta ska kunna ske krävs ett statligt byggbolag som går in och bygger bostäder på de platser där det behövs.

Avskaffa betyg och läxor!

Vi elever dränks i läxor och prov trots att få kan hävda att just detta skulle bidra till vår kunskapsutveckling. Ung Vänster tycker att fokuset i skolan ska ligga på att utveckla elevernas kunskaper – inte bidra till ökade stressnivåer. Betyg gör det dessutom svårare för elever som behöver extra stöd att prestera bättre eftersom man hela tiden blir stämplad med ett dåligt betyg. Dagens betygssystem innebär också en onödig administration för lärarna som medför en hög arbetsbelastning och mindre tid till att planera en god utbildning.

Fasta anställningar med bra arbetsvillkor!

Idag är de flesta unga timanställda eller anställda under anställningsformen allmän visstid vilket innebär att man aldrig kan planera sin vardag. Man vet inte när eller hur länge man får jobba. Det är ofta osäkert hur ens schema ser ut och hur många timmar man får vilket betyder att man inte vet om man klarar av att betala räkningarna eller inte. Vi vill ha bort de otrygga anställningarna och kräver fasta anställningar och bra arbetsvillkor till alla!

Gratis kollektivtrafik med fler avgångar till alla!

Ett stort problem i människors liv idag är den dyra kollektivtrafiken. Även om det drabbar alla människor i arbetarklassen så drabbar det unga människor allra mest eftersom de oftast har lägst inkomster. Ett till problem är antalet avgångar ofta är för få, särskilt på landsbygden. Detta gör att arbetarklassen har betydligt sämre möjligheter att röra sig runt i sin bygd eller i sin stad. Därför vi kräver gratis kollektivtrafik med fler avgångar i hela landet.