Hem / Blogg / Kvinnor förlorar på den borgeliga regeringens politik

Kvinnor förlorar på den borgeliga regeringens politik

22 juli, 2009

Läs DN Debatt idag. Vänsterpartiet har låtit riksdagens utredningstjänst undersöka hur regeringens politik påverkar kvinnor respektive män, och funnit att inkomstskillnaderna mellan könen ökar. Det är uppenbart att ökad jämställdhet inte är något som kommer per automatik, något som löser sig med tiden, utan att det – liksom motsatsen – är resultat av politisk kamp och politiska beslut. Med den borgerliga regeringens politik har inkomstskillnaderna mellan män och kvinnor ökat med över tusen kronor i månaden. Regeringens politik gynnar manliga höginkomsttagare och missgynnar kvinnliga låginkomsttagare. Läs mer här och här.