Hem / Pressmeddelanden / Lägg ner – för en levande historia!

Lägg ner – för en levande historia!

18 november, 2003

Det är dags att lägga ned Forum för levande historia. Myndigheten, som tillskapades i all hast 1997, innebär något som varje demokratiskt samhälle bör klara sig utan: en statlig historieskrivning.

Forum för levande historia är en statlig myndighet som har som uppgift att informera och utbilda främst ungdomar om folkmord, särskilt förintelsen av Europas judar före och under andra världskriget, och andra brott mot mänskligheten. Arbetssätten inkluderar lärar- och journalistutbildning, seminarier och kulturevenemang. Myndigheten kom till efter att en senare hårt kritiserad undersökning kring svenska ungdomars historiekunskaper presenterats. Undersökningen visade att kunskapen var dålig, men tanken att stärka historieundervisningen i skolorna tillräckligt mycket verkar aldrig ha slagit regeringen.

Det är i sig absurt att staten ägnar sig åt en officiell historieskrivning. än värre blir det när det görs med förevändningen att det ska leda till ett mer demokratiskt samhälle. Vi vill leva i ett demokratiskt Sverige, som inte är grogrund för rasistiska och fascistiska rörelser. Vi arbetar dessutom dagligen aktivt mot rasism och förtryck och har gjort så genom historien. Forum för levande historia är ett kontraproduktivt påhitt ur den synvinkeln.
Detta visas inte minst i den verksamhet de hittills presenterat. Den pro-västliga tendensen är uppenbar, och moraliserande beskrivningar av "ondskan" frekvent förekommande. Detta visar återigen att vad vi behöver är en stark historieundervisning i våra skolor, en fungerande och kritisk forskning på området och en levande och öppen debatt.

Dessutom: det är ett gammalt faktum att i tider då vänstern växer sig starkare blir det vanligare med ohederliga påhopp från höger om Sovjet. Särskilt uppenbart är att Lars Leijonborg & co skräms av att ungdomar vill ha mer av rättvisa och folkstyre, mindre av kapitalism, krig och krispolitik. Så har det alltid varit, och må så vara så länge det bara rör sig om billig politisk retorik. Men nu vill man klampa in med statsapparaten och definiera begreppen inne i klassrummen à la Brezjnev-eran Det enda sättet att ha begreppen utredda, undvika insinuationer och misstänkliggöranden och främja en verkligt demokratisk debatt är att bygga den på forskning som är fristående. Utförd vare sig av Timbro, Folkpartiet eller – just det – svenska staten.

Vi behöver en stark forskning och unga människor som lär sig att tänka kritiskt och söka egen information. Vi behöver levande historia i skolan, vi behöver levande historia i våra vanliga liv. Inte matade till oss. Lägg ner – för en levande historia!

Ung Vänsters verkställande utskott 031118