Hem / Blogg / Lena Ek har fel!

Lena Ek har fel!

2 juni, 2009

Via TCO,

Europaparlamentarikern Lena Ek från centerpartiet har fel om EG domstolens Lavaldom och dess konsekvenser för svensk och europeisk arbetsmarknad. Det anser TCOs chefsjurist Ingemar Hamskär.

I dagens utfrågning i P1 morgon gör centerpartiets Lena Ek tolkningar om vilka kollektivavtalskrav som kan ställas enligt EG-rätten med hot om eller med stridsåtgärder när utländska företag utstationerar arbetstagare till vårt land. Hon påstår bland annat att den så kallade Lavaldomen ingalunda omöjliggör för svenska fackföreningar i dessa fall kräva att utländska arbetstagare – i likhet med svenska arbetsstagare – ska omfattas av olycksfallsförsäkringar.

– Det är mycket allvarligt med så svaga kunskaper hos en svensk europaparlamentariker som förväntas försvara svenska löntagarintressen i Bryssel säger Ingemar Hamskär, TCOs chefsjurist.

– Lena Ek har antingen inte läst eller förstått domen, säger TCOs chefsjurist Ingemar Hamskär. Domen innebär en klar begränsning av vad svenska fackföreningar kan kräva utifrån det gällande rättsläget. Det ska handla om en tydlig och klar minimilön samt minimivillkor i övrigt som ryms inom den s k hårda kärnan i direktivet bestående av uppräknade områden som arbetstid, semester m m. Olycksfallförsäkringar räknas inte upp i ”kärnan” och kan därför inte krävas, säger Ingemar Hamskär och hänvisar till Lavaldomens punkt 99.

Läs hela!