Hem / Blogg / Lys upp istället för att övervaka

Lys upp istället för att övervaka

11 december, 2007

Apropå mitt förra inlägg oom övervakningskameror kommer BRÅ med en rapport som berör ämnet, skriver SVT. Även om rubriksättaren försöker fånga uppmärksamhet är rubriken direkt felaktig då rapporten visar att gatlampor är effektivare än övervakningskameror! Medan kameror tros ha stått för en 16%-ig minskning, har gatubelysning resulterat i en minskning av brottsligheten med 21%. Alltså, passiva gatlampor är effektivare ur brottsbekämpningssynpunkt än de tusentals kameror som inskränker i våra privatliv!

Vi har ju sagt det här tusentals gånger, inte minst under valrörelsen 2006. Ur ett jämställdhedsperspektiv är det viktigt att slå vakt om tjejers livutrymme, att det offentliga rummet är tillgängligt för alla. Då måste stadsplaneringen ses över. Gatlampor och belysning på gator och torg är en del av stadsplaneringen. Men det räcker inte. Offentliga utrymmen utomhus som tex parker, måste rustas upp så att sikten är öppen både för den befinner sig i området och för andra i omgivningen.

Det är välkommet att BRÅ, förmodligen helt omedvetet, slår ett slag för en stadsplanering ur ett feministiskt perspektiv.