Hem / Blogg / Medborgarenkät visar på borgerlig splittring

Medborgarenkät visar på borgerlig splittring

26 maj, 2009

Glokala folkhögskolan har bett individer och partipolitiskt obundna ideella organisationer i Malmö och Skåne att formulera frågor till EU-kandidater som ställer upp till Europaparlamentet. Resultatet blev en enkät med 45 frågor som besvarats av de olika partiernas kandidater. Intressant är att Moderaterna, Socialdemokraterna, Folkpartiet och Piratpartiet inte har svarat på medborgarenkäten. Vänsterpartiet är en av två partier som varit flitigast med att svara.

Gunilla Andersson, lärare på Glokala folkhögskolan i Malmö, summerar:

– Många EU-kandidater har gjort sitt bästa för att svara på frågorna. Jag tycker att vi fått ett spännande och informativt resultat. Enkäten kan nu hjälpa många att ta ställning till vem man ska rösta på den 7 juni. Ändå kvarstår faktum att landets två största partier avstått från att svara på medborgarenkäten. Det leder till nya frågor: Hur ska man tolka tystnaden? Vilka konsekvenser får den?

Jag konstaterar att enkäten tar upp de viktigaste frågorna i Europaparlamentsvalet. Skiljelinjerna är tydliga i de flesta frågor. De borgerliga partierna är emot den svenska kollektivavtalsmodellen och kommer att inte att skydda den från EU-systemets klåfingrighet. Samma partier förordrar konkurrensutsättning av den offentliga sektorn och en militarisering av EU. Vänsterpartiet står konsekvent mot denna utveckling.

Intressant är också att de flesta partier uppvisar stor splittring bland sina kandidater. Du som tänker kryssar någon kandidat, med en specifik “hjärtefråga”, tillhörande ett av högerpartierna köper med andra ord grisen i säcken. Personvalssystemet lägger dimridåer över den öppenhet som väljarna kräver. Det är dåligt!

Organisationer som bidragit med frågor till enkäten är Läkare utan gränser – satellitgruppen Skåne, Byggnads Södra Skåne, SEKO Skåne, SKTF Malmö, Gemensam Välfärd Malmö, JAK Medlemsbank, Ofog, Attac, Afrika-grupperna, Miljöförbundet Jordens Vänner.

Enkäten kan laddas ner här!