Hem / Artiklar / Nej till Rysslands krig! Nej till Nato!

Nej till Rysslands krig! Nej till Nato!

22 mars, 2022

För ungefär en månad sen invaderade Ryssland Ukraina efter en längre tids aggression. Invasionen är ett brott mot folkrätten och rätten till nationellt självbestämmande. Den har tvingat en miljon människor på flykt och under bara den gångna veckan har tusentals människor dött. Ung Vänster står bakom Ukrainas kamp för nationellt självbestämmande och fördömer Rysslands imperialistiska krig.

Ryssland är ett imperialistiskt land som agerar för att utvidga sin påverkan i de närliggande områdena. De motiverar det genom kulturella förbindelser och förklaringar om hur Ukraina blev en egen stat först på 1900-talet samt att de beskyddar de självstyrande områdena Donetsk och Luhansk. Men i själva verket är invasionen och krigets syfte, för Ryssland, att utvidga sitt territorium och tvinga in Ukraina i sin egen maktsfär.

Ryssland har också en reaktionär och antidemokratisk regim som förtrycker sin egna befolkning. Detta sker genom tystande av oppositionella och fängslande av meningsmotståndare, vilket har eskalerat sedan krigets utbrott. Just nu pågår stora anti-krigsdemonstrationer i Ryssland där alla som deltar riskerar att fängslas. Det är viktigt att vi stödjer de demokrati- och civilsamhällesrörelserna i Ryssland för att skapa förutsättningarna för ett samhället fritt från förtryck.

Det står helt klart att säkerhetsläget i Europa har ändrats drastiskt efter Rysslands invasion av Ukraina. Med bakgrund av detta är det mycket förståeligt att man funderar kring eventuella hot mot Sverige. Högern utnyttjar den rädsla och oro som väckts av situationen för att propagera för NATO och driva på ett svenskt medlemskap. Ung Vänster är starkt emot ett NATO-medlemskap av flera anledningar. NATO är en militärallians vars syfte är att säkerställa västländernas ekonomiska och militära makt i världen. Bland NATOs medlemsländer finns Turkiet – ett land som styrs av en reaktionär regim och som bedriver en långvarig förföljelse av det kurdiska folket. Två andra NATO-medlemmar är Ungern och Polen som också styrs av högerextrema. Sverige ska inte stödja eller vara allierade med odemokratiska regimer, därför måste vi fortsatt säga nej till NATO.

Det vi just nu ser i Ukraina är en stor tragedi. Vanligt folk får sina liv upprivna och hem förstörda. Samtidigt är regeringens inställning att Sverige ska ta emot så få flyktingar som möjligt. Vi vet att den som flyr inte har något val, och tycker därför att det är självklart att ta emot alla som flyr till Sverige. Vår solidaritet bör dock sträcka sig längre än till de som flyr från Ukraina, och istället gälla alla som flyr eftersom krig alltid innebär förödelse och ödeläggelse.

Antaget av Ung Vänsters förbundsstyrelse 220305-06