Hem / Artiklar / Nominera till förbundets utskott!

Nominera till förbundets utskott!

7 juli, 2021

I augusti kommer förbundsstyrelsen välja nya utskott. Nytt för i år är att vi kommer välja ett antirasistiskt utskott!

Antirasistiska utskottet
Antirasistiska utskottet arbetar med att utforma strategier för att få fler rasifierade att organisera sig i förbundet. Utskottets syfte är även att utveckla och diskutera vår antirasistiska teori samt lyfta den internt. Antirasistiska utskottet ska även ta fram externt material kring antirasism.

Fackliga utskottet
Fackliga utskottet arbetar med att utveckla förbundets fackliga kunskaper och relation med fackföreningsrörelsen. Utskottet ska arbeta med att öka kunskapen om facket i förbundet och få en högre andel av våra medlemmar att gå med i facket. Fackliga utskottet arbetar också med att förbättra förbundets externa kommunikation i fackliga frågor.

Feministiska utskottet
Det feministiska utskottet utbildar självförsvarsinstruktörer, utvecklar och sprider självförsvaret. Utskottet ska arbeta aktivt med att rekrytera nya medlemmar till instruktörsutbildningen och se till att redan utbildade instruktörer fortsätter att vara aktiva. Utskottet ska även stötta distrikt och klubbar i deras arbete med självförsvaret, utskottets syfte är även att utveckla och diskutera vår feministiska teori samt lyfta den internt och externt. Feministiska utskottet ska även ha en ordförande som har särskild tyngd som talesperson för feministiska frågor i förbundet. Vidare har utskottet ansvar för att diskutera och arbeta med övriga frågor rörande feminism internt och externt, såsom internfeministiska strategier, kontakter och utspel.

Klimatutskottet
Klimatutskottet arbetar med att stärka Ung Vänsters kontakter till klimatrörelsen i Sverige och internationellt, att bevaka och stödja deltagande i aktivism mot klimatförändringar med särskilt fokus på massaktioner, och att bistå distrikt och klubbar i eventuellt planeringsarbete kring sådan aktivism.

Studieutskottet
Studieutskottet arbetar med att utveckla förbundets studiearbete. Utskottet ska arbeta med att bland annat ta fram nya studiecirklar och föredragsmallar, inventera vårt nuvarande studiematerial och fortsätta med arbetet att digitalisera våra studier. Studieutskottet ansvarar även för att utveckla förbundets fördjupningsstudier. Studieutskottet arbetar även med att förbättra våra studiesamarbeten med andra organisationer. Studieutskottet arbetar även med att ansvara för och utveckla kaderkursen Avantgarde i samarbete med Kvarnby folkhögskola.

Rak Vänster redaktionen
Redaktionen arbetar med förbundets interntidning, Rak Vänster, och ansvarar för att den kommer ut fyra gånger per kalenderår samt att innehållet speglar Ung Vänsters åsikter och prioriteringar. Redaktionen ansvarar för att främja interndebatten via Rak Vänster och ska uppmuntra medlemmar till att delta med texter och material till hela tidningen.

Vill du nominera en kamrat, eller ställa upp själv?
Alla Nomineringar skickas till [email protected]!