Hem / Pressmeddelanden / Odenberg ser dig

Odenberg ser dig

10 februari, 2007

I dagarna gav lagrådet tummen upp till försvarsminister Mikael Odenbergs lagförslag om att ge Försvarets radioanstalt, FRA rätt till hemlig avlyssning av telefonsamtal och datatrafik som passerar Sveriges gränser.

Med diffusa hotbilder som förevändning ska stora intrång i den personliga integriteten göras. Varenda sms, mail och telefonsamtal som passerar den svenska gränsen ska nu skickas direkt till FRA för granskning – allt i jakten på eventuella "yttre hot". Hot som även innefattar sådant som har sitt ursprung i utlandet "men verkar genom representanter i Sverige eller genom att på annat sätt utnyttja resurser i Sverige". Hotet behöver inte vara reellt, det räcker om det kan tänkas bli det. Varken tillstånd, brottsmisstanke eller någon tidsbegränsning för avlyssning behöver uppges. Underrättelsematerialet ska dessutom kunna lämnas till andra utländska myndigheter. Avsikten är att misstänkliggöra människor med kontakter i utlandet.

Sverige har en mörk historia av spionage och åsiktsregistrering. Vi vet att det inte finns garantier för att den personliga integriteten inte kränks eller att uppgifterna inte hamnar i fel händer. Odenbergs lagförslag syftar till att återigen bygga upp en oacceptabel övervakningsapparat med uppgiften att övervaka vanliga människor. Hård kritik har till och med kommit från Säpo som har hävdat att förslaget är "helt främmande för vårt statsskick" och ett "kraftig kränkning av den personliga integriteten".

Det vi ser idag är ett tydligt led i en utveckling där grundläggande fri och rättigheter sätts på undantag i den så kallade terrorbekämpningens namn. Alla är vi potentiella brottslingar i Odenbergs Sverige. Utvecklingen vi ser är mycket skrämmande och den är på många sätt en upprepning av en unken historia – den stinker orwellsk skräckvision á la 1984.

Uttalandet antaget av Ung Vänsters Förbundsstyrelse 070211


För mer information kontakta;

Ida Gabrielsson, förbundsordförande, 0738-24 12 13