Hem / Blogg / Ohly om sjukförsäkring

Ohly om sjukförsäkring

9 december, 2009

Läs Lars Ohlys artikel i Expressen idag, om sjukförsäkringsreglerna.

“… Det var så jag kom i kontakt med Anna. Hon var med i radioprogrammet “Ring P1” på försommaren förra året. Hon beskrev det hopplösa i att bli ifrågasatt och misstänkliggjord när man fått ett av de värsta besked man kan få – att man bär på en sjukdom med hög dödlighet. Anna var en av dem som fått brev från försäkringskassan i vilket hon uppmanades att bevisa sin arbetsoförmåga.
Ledsen och förbannad började hon gråta i radio när hon hörde socialförsäkringsminister Cristina Husmark Pehrsson kallt och oberört försvara regler som innebär att sjuka måste bevisa sin arbetsoförmåga – om de misslyckas så fråntas de rätten till sjukersättning.
Och om de lyckas bevisa sin arbetsoförmåga, vilket Anna till slut gjorde, så sänks ersättningen ändå efter 12 månaders sjukskrivning. Budskapet är tydligt: Sjuka ska bestraffas. Man får inte vara sjuk längre än regeringens tidsgränser.”


Läs här.