Hem / Artiklar / Ökad trygghet, inte ökad otrygghet

Ökad trygghet, inte ökad otrygghet

8 mars, 2006

I tisdags demonstrerade och strejkade hundratusentals fransmän mot regeringens senaste förslag om att uppluckra anställningstryggheten. Förslaget lyfts fram som ett sätt att minska ungdomsarbetslösheten, men konkret innebär det exempelvis att arbetsköparen får ökade möjligheter att säga upp den som jobbar utan förklaring.

Också i Sverige har vi sett liknande ”ungdomspaket” lanseras från borgligheten. Tidigare på DN Debatt gick centerledaren Maud Olofsson ut och krävde att ungdomar upp till 26 år ska berövas rätten till en trygg anställning. Hon använder det franska exemplet som argument. Naturligtvis går MUF-ordförande Johan Forsell och Jonny Munkhammar från näringslivets egna lobbyorganisation Timbro, ännu längre. Arbetsrättsliga och avtalsmässiga frizoner ska upprättas för alla upp till 30 år.

Forsell och Munkhammar menar att den höga ungdomsarbetslösheten dels beror på att kollektivavtalen kräver att ingångslönerna ska ligga på vissa nivåer och dels på att lagen sätter stopp för lönediskriminering. Det är bra att MUF och Timbro skriver rakt ut vad de anser, att lönerna är för höga och att skyddet för de som jobbar är för starkt.

Högern vill skapa ökad otrygghet på arbetsmarknaden trots att det just är osäkerheten som är det stora problemet. Ungdomar tvingas idag till otrygga anställningar med oregelbundna och obekväma arbetstider. Denna diskriminering av unga möjliggörs genom att arbetsköparna utnyttjar håligheter i lagen för att aktivt förneka möjligheten till trygga heltidsanställningar.

Om det är som högern påstår, att en stark arbetsrätt skapar arbetslöshet, varför är då arbetslösheten genomgående högre i de yrken där anställningstryggheten är som svagast.

Gång på gång försöker borgaralliansens rida på myten om att ungdomar inte vill ha trygga anställningar. Tidskriften Arbetsmiljö har de senaste åren genomfört två olika undersökningar som båda entydigt visar att hela 96 % vill ha fasta jobb och att skillnaderna mellan olika åldersgrupper är minimala. Detta bekräftas också av en undersökning gjorda på ungdomar i åldrarna 16-29 som tidigare genomfördes av Ungdomsstyrelsen, där ”att ha en fast anställning” toppar listan för ”viktiga mål att uppnå i livet”. En annan undersökning som genomfördes av SCB kom fram till liknande resultat. Det är alltså ganska få, till skillnad från borgaralliansen, som vill se en ökad otrygghet på arbetsmarknaden.

Det som presenteras som recept för fler jobb är minskade ersättningsnivåer i a-kassa och sjukersättning, lägre löner för ungdomar som arbetar, ett avskaffande av turordningsregeln och minskade skatter för företagande. Högerns avsikter blir tydliga och konsekvenserna för ungdomar brutala. Lönesänkaralliansen tar alla initiativ för att pressa ned lönerna för dem som jobbar. Sänkta ersättningsnivåer för att tvinga fram en lönesänkning, ungdomslöner där ungdomars arbete reas ut och blir billigare och frizoner där det blir upp till arbetsköparen att godtyckligt sparka den som de behagar. Detta leder så klart till tystare arbetsplatser där den som uttrycker sin åsikt riskerar att förlora jobbet.

Arbetslösheten skall bekämpas, men detta görs inte genom upprättande av frizoner där dem som jobbar saknar trygghet och där arbetsköparen har rätten att välja och vraka. Högern talar ofta om att det krävs en flexibel arbetsmarknad. Flexibel betyder anpasslig, böjlig. Det är tydligt vem som de anser skall anpassas och böjas och vem det är som skall böja.

Ung Vänster vill i stället se en ökad trygghet på arbetsmarknaden. Ett steg i rätt riktning är den förstärkning av arbetsrätten som vänsterpartiet varit med och genomfört, som innebär färre osäkra anställningsformer och kortad anställningstid tid för att få ett fast jobb. Vi vill inte ha ungdomslöner eller annan diskriminering för unga på arbetsmarknaden. Aktieutdelningen i de svenska storföretagen beräknas i år uppgå till hela 170 miljarder, det är tydligt att det krävs en omfördelning från ett fåtal personer till det gemensamma. 200 000 nya jobb i offentlig sektor är en satsning som vi inte har råd att låta bli att genomföra.

Ida Gabrielsson
Ordförande Ung Vänster