Hem / Blogg / Otrygga anställningar ger sämre arbetsmiljö för alla

Otrygga anställningar ger sämre arbetsmiljö för alla

12 november, 2012

Många tillfälliga anställningar på samma jobb genererar stress och missnöje. Det konstaterar Handels som idag presenterar sin undersökning “Utarbetad eller utbytbar”, om osäkra anställningar och arbetsmiljö.

Handeln är en av de branscher där många unga jobbar och där osäkra anställningar allt mer normaliseras. Idag jobbar mer än en fjärdedel av alla i detaljhandeln på en tillfällig anställning. Det kan vara att man jobbar på timme, vikariat eller andra behovsanställningar där man rings in med kort varsel.

Att det är svårt att planera sitt liv, sin vardag och sin ekonomi när man jobbar osäkert är inga nyheter. Inte heller att det ökar stressen att inte veta om man har jobb imorgon eller inte. Men Handels rapport visar att problemen är betydligt större än så. Även den ordinarie personalen påverkas och i förlängningen även företagen i stort.

Susanna Gideonsson, förste vice ordförande på Handels säger att det finns ett tydligt samband mellan hur de tillsvidareanställda mår och i vilken grad arbetsgivaren utnyttjar visstidsanställningar. Det är slitigt att hela tiden lära upp nya och ta ansvar för att allt ska fungera. På arbetsplatser där få är fast anställda och många jobbar tillfälligt förekommer oftare stress, utmattning och missnöje bland den ordinarie personalen. Det blir en större konkurens om timmar och en sämre relation till chefen. Nästan sex av tio fast anställda på arbetsplatser med hög grad av tillfällig bemanning kommer ofta hem utmattade.

Tyvärr är handeln inget undantag. En vän som jobbar i vården berättar om när nattpersonalen från bemanningsföretaget inte dyker upp. Då tvingas den ordinarie personalen dra lott om vem som ska stanna ytterligare en natt. Någon har en middag planerad och någon annan måste hem och amma. Men inte kan man lämna sjuka människor utan tillsyn, så vad ska man göra?

Att bara hoppa in ibland, eller att byta arbetsplats varje vecka gör självklart att det är svårt att hänga med när rutiner ändras, eller när nya saker händer i butiken. Det är omöjligt att tänka sig att man som timvik ska ha samma koll och kompetens som den ordinarie personalen. Och det blir de fast anställda som får täcka upp för att arbetsgivarna vill hålla nere personalstyrkan. Återigen visar det sig med en uppenbar tydlighet hur det är butiksbiträdena, sjuksyrrorna och hemtjänstpersonalen som får ta smällen för en allt osäkrare arbetsmarknad.

(På Handels hemsida kan man gå in och dela med sig av sin egen historia.)