Hem / Pressmeddelanden / Pengar insatta till PFLP

Pengar insatta till PFLP

25 juni, 2002

”Nu har vi som utlovat gjort en första preliminär inbetalning till PFLP. Vi vill sätta fokus på det absurda i EU:s så kallade terrorlista. Vi vill också pröva den svansviftande svenska lagstiftning som ska kriminalisera kontakter med de godtyckligt utpekade organisationerna Vi kommer att göra en ny inbetalning den 2 juli”.

Det säger Ung Vänsters ordförande Ali Esbati. Ung Vänster gjorde i förra veckan ett utspel där organisationen sade sig vilja testa de beslut som fattats om straff för kontakter med organisationer som EU betraktar som terroristorganisationer. Till den listan lades nyligen bland andra den palestinska organisationen PFLP, som ingår i PLO, och Farc-gerillan i Colombia.

– Rättsläget är oklart. Det vi vill testa är om den svenska rättsstaten verkligen är beredd att sätta någon i fängelse eller frysa tillgångarna för personer och organisationer för att de gjort något som till för en vecka sedan betraktades som oproblematiskt. Vi har satt in pengarna på det konto som Emmaus Björkå i Göteborg har använt när de haft ett civilt biståndssamarbete med PFLP. Det är ju uppenbart orimligt om den verksamheten nu plötsligt skulle betraktas som kriminell.

– Det råder stor förvirring kring vad som egentligen gäller. Men den lag som ska reglera straff för ekonomiska kontakter träder såvitt vi kan förstå i kraft den 1 juli. För att vara säkra på att bryta mot den lagen kommer vi därför att göra en ny utbetalning den 2 juli, säger Ali Esbati.

Ung Vänster uppmanade i sitt pressmeddelande förra veckan även andra att sätta in pengar på förbundets solidaritetskonto 2112-1. Den uppmaningen kvarstår. Ali Esbati menar att detta stöd handlar om ett medborgerligt ställningstagande när den svenska staten sviker de demokratiska ideal som man annars talar sig varm för:

– Det här är ett viktig principiellt ställningstagande mot inskränkningar i demokratiska fri- och rättigheter och mot juridiskt godtycke och upptrappad repression under täckmanteln ”kamp mot terrorism”.

– Det här handlar inte om något oreserverat stöd till PFLP. Vår samarbetspartner i Palestina är det palestinska folkpartiet PPP och dess ungdomsförbund. Det vi vänder oss emot är det principiellt orimliga i att genom dekret bannlysa kontakter med organisationer av vitt skilda karaktär. PFLP är en befrielseorganisation som nu jämförs med exempelvis religiösa sekter.

Esbati menar också att terrorlagarna direkt försvårar fredsprocessen i flera av de oroshärdar där vissa av de utpekade organisationerna verkar.

– De som idag jublar är terrorstaten Israel, men också regeringarna i Colombia och Turkiet som trakasserar och våldför sig på stora delar av den egna befolkningen. Man raserar de fredsprocesser där till exempel PFLP och Farc har ingått – påhejade av den svenska regeringen – och ger grönt kort till regeringar som systematiskt kränkt mänskliga rättigheter i sin egen ”kamp mot terrorismen”. Det är en stor skam för svensk utrikespolitik, avslutar Ali Esbati.

För mer information, kontakta Ali Esbati:
073-370 64 26, [email protected]