Hem / Blogg / Privata företag utbildar försvaret

Privata företag utbildar försvaret

27 december, 2007

TV4 Nyheterna rapporterar om privata företag som utbildar svenska soldater som kan komma att ingå i bland annat Nordic Battle Group (NBG). Riksdagens försvarsutskott har enligt uppgifter inte haft kännedom om samarbetet mellan det svenska försvaret och privatarméföretaget Scandinavian Special Projects som drivs av fd officerer från den svenska specialstyrkan. Vi har tidigare skrivit om det amerikanska säkerhetsföretaget Blackwater som anlitades av det amerikanska försvarsdepartementet för att utföra militära operationer inne i det ockuperade Irak. Avslöjande om övergrepp mot civilbefolkningen har dominerat rapporteringen oom Blackwater. Kommer vi se en liknande utvecklingen i Sverige?

Det faktum att svenska soldater utbildas av privata företag är oroväckande – ur flera perspektiv. För det första undermineras den demokratiska kontrollen över det svenska försvarets organisation och verksamhet. Att försvarsutskottet förts bakom ljuset är allvarligt och ett tecken på just detta. Hur utbildningen är utformad, vilka vapen och förhörsmetoder som lärs ut kräver total insyn och en fullständig transparens – inte minst efter avslöjande om att regeringen inte kommer att förbjuda svenska klustervapen och rapporter om svenska trupper involverade i utomrättsliga avrättningar i Afghanistan.

För det andra, säger bedömare på Försvarshögskolan att privata inslag i det svenska försvaret har ökat och kommer att bli allt vanligare. Utveckling går mot en yrkesmilitär där den allmänna värnplikten har byts ut mot ett försvar med avlönade soldater. En allmän och könsneutral värnplikt är en garant för att våra makthavare inte skickar soldater in i operationer som saknar folklig förankring här hemma. En yrkesarmé är tvärtom ett effektivt sätt att kringgå den allmänna opinionen.

Utvecklingen mot en totalt skrotad allmän värnplikt är en viktig del i högerns försvarspolitik. Det går hand i hand med ett svenskt “försvar” som ska ingå i allt fler EU- och NATO-ledda militära operationer utomlands. Det går hand i hand med svensk vapenexport till krigförande länder som idag agerar ockupanter. Slutmålet är ett Sverige som gett upp all sitt utrikespolitisk självständighet tillförmån för överstatliga byråkaters och NATO:s generalers diktat.