Hem / Pressmeddelanden / Protestera den 15 februari mot krigsvansinnet

Protestera den 15 februari mot krigsvansinnet

1 februari, 2003

Ett groteskt skådespel pågår i världen. Den amerikanska regeringen förbereder oss på ett orättfärdigt krig som man försöker sälja in i förväg. Hundratusentals oskyldiga människor riskerar återigen att slaktas under förevändningen att det pågår en kamp mot terrorism och diktatur. De som iscensätter kriget har satt i system att understödja terror och installera dikatorer. Då blir lögnen det viktigaste vapnet.

Den som inte protesterar mot krigsvansinnet blir medskyldig. Därför är det glädjande att hundratusentals människor vägrar acceptera våldslogiken och står upp för fred och människovärde.

Den 15 februari kommer stora protester att äga rum mot krigsplanerna. Massdemonstrationer ordnas i så gott som alla europeiska huvudstäder. I Sverige kommer det, förutom demonstrationen i Stockholm, också att ordnas möten och manifestationer i en rad andra städer. Så många människor som möjligt ska kunna visa sitt ställningstagande för freden samtidigt.

I Ung Vänster är vi stolta över att vara en del av den växande rörelsen för fred. Vi vill se och kommer att verka för en bred rörelse som tar kamp för freden bortom övriga politiska åtskillnader. Man kan komma till slutsatsen att en masslakt på oskyldiga människor är fel utifrån olika utgångspunkter och analyser. Vi behöver bara vara eniga om att kriget är orättfärdigt och att FN inte får utnyttjas som ett redskap för krig.

När vi åter ser vad den nya världsordningen betyder konkret, när vi ser den rasistiska grundtonen i argumenten för ett planerat folkmord – irakier ses inte som fullvärdiga människor, bara brickor i ett spel – så inser vi att kampen för fred är den mest centrala politiska fråga som progressiva krafter över hela världen har att arbeta med.

I Sverige är det en viktig deluppgift att ställa vår egen regering till svars för den svansviftande utrikespolitik som förts de senaste åren. Det är en politik som strider mot regeringspartiets egna kongressbeslut, mot det som presenteras för väljare i valrörelser och det som majoriteten av det svenska folket vill se. Vi vägrar acceptera en politik där den svenska regeringen lierar sig med massmördare.

Samtidigt kan vi se hur regeringen efter regering i Europa reservationslöst ställer sig bakom USA:s vapenskrammel. Från socialdemokraterna har vi ofta hört visioner om ett progressivt Europa som motvikt till USA. Nu ser vi vad det innebär i verkligheten, ett ryggradslöst krypande för Bush. Den verkliga motvikten är och kommer alltid vara de breda folkliga proteströrelserna.

Ung Vänster uppmanar alla att ta sig till den närmaste ort där det ordnas demonstrationer och visa sin avsky mot krigspolitiken. Inget krig i våra namn!

Antaget av Ung Vänsters förbundsstyrelse 030202