Hem / Artiklar / Rasism ska bekämpas

Rasism ska bekämpas

6 juni, 2006

Idag presenterades resultatet på den omröstning som genomförts i Aftonbladets och Lunarstorms satsning ”Ungt Val”. Sverigedemokraterna får många röster och blir enligt undersökningen tredje största parti bland ungdomar. Men resultatet är svårt att lita till bland annat eftersom det är tveksamt om man inte kan skaffa sig fler än ett konto på Lunarstorm och på så sätt rösta fler gånger. Det är ett typiskt tillvägagångssätt för rasistiska partier att utnyttja det och punktsatsa för att få det att verka som att det finns ett starkare stöd än vad som egentligen existerar. Detta skapar också en känsla av legitimitet och ger ett stort medialt utrymme.

Ungt Val-satsningen som bland annat Svenskt Näringsliv sponsrar har många brister. Dels handlar det om att det knappast förs någon egentlig debatt innan omröstningen och den debatt som har förts har framförallt varit i form av chattar på Internet. Själva omröstningen är helt Internetbaserad och beroende av att man har ett konto på Lunarstorm. Det är alltså långt ifrån ett tvärsnitt av ungdomar som blivit tillfrågade.

Oavsett resultatet och omröstningens trovärdighet står det klart att rasism och rasistiska partier alltid ska bekämpas. Det handlar dels om att ha en nolltolerans mot rasism, att ordna torgmöten, att vara där med motmaterial varje gång de har delat ut flygblad och att vägra acceptera en rasistisk jargong på sin arbetsplats eller sin skola. Men det handlar också om att bekämpa grogrunden till rasism. De nedskärningar som har genomförts har drabbat unga människor allra hårdast och när klassklyftorna ökar föds också rasism och främlingsfientlighet.

även de etablerade högerpartierna, med Folkpartiet i spetsen, har anammat en främlingsfientlig retorik. Att lyfta förslag som åsiktsregistrering av invandrarungdomar i skolan eller språktest för medborgarskap lägger grunden för ett misstänkliggörande och för en invandrarhets. Borgaralliansen går också i bräschen för ”kriget mot terrorismen” och försöker legitimera USA:s angreppskrig och ockupationer med ett i grunden rasistiskt språkbruk. Därför handlar antirasistiskt arbete om en nolltolerans men också om en politik för trygga jobb, satsningar på offentlig sektor och en värdig utrikespolitik.

Ida Gabrielsson
ordförande Ung Vänster