Hem / Blogg / Rätten att välja bostadsort måste gälla alla!

Rätten att välja bostadsort måste gälla alla!

3 mars, 2009

Idag skriver jag om moderaternas förslag att avskaffa EBO, principen om eget boende, och den symbolpolitik som vi tyvärr kommer att se mer och mer av ju mer Sverige närmar sig valet 2010,

Bostadsbrist och arbetslöshet är inga integrationspolitiska problem, men nyanlända asylsökande och invandrare drabbas hårdare beroende på omfattande diskriminerig på arbets- och bostadsmarknaden. I den lågkonjunktur som drabbat Sverige riskerar hundratusentals människor att bli arbetslösa. Fler och fler kommuner uppger bostadsbrist och situationen kommer att förvärras när byggsektorn drabbas av krisen. Högerregeringen har all makt att satsa Sverige ur arbetslösheten och bostadsbristen, ändå uppvisar regeringen en medveten passivitet. Staten måste satsa på nybyggnad av billiga hyresrätter samt en renovering av 60- och 70-talets miljonprogram. Dessa åtgärder skulle inte bara lösa bostadsbristen utan också skapa arbetstillfällen.

Bostadspolitik måste bygga på statligt ansvar. I dagsläget har högerregeringen avsagt sig allt ansvar. Istället läggs skulden på nyanlända flyktingar och de boende i områden som för länge sedan glömts bort av landets makthavarna. Regeringen pratar mycket om de människor som bor i storstädernas förorter men regeringens företrädare har aldrig varit intresserade att lyssna på de boendes krav. Debatten förs istället över människors huvuden. Detta är mycket allvarlig då debatten om “utsatta områdena”, trångboddhet, flyktingmottagande, och upplopp har blivit vanligare. Rätten till en bostad och rätten att välja bostadsort måste gälla alla. Regeringen prat om valfrihet måste även avse nyanlända flyktingar och asylsökande.

Läs hela på Newsmill!

Andra som bloggat: Stockholmsvänstern, Maria Ferm, Svensson,
I medierna: Newsmill, Expressen, Sydsvenskan, Alliansfritt Sverige,