Hem / Artiklar / Samma högerkrav som alltid

Samma högerkrav som alltid

14 maj, 2006

Idag skriver Ung Vänsters ordförande Ida Gabrielsson i Göteborgs-Posten:

Svenskt Näringslivs Urban Bäckström och en rad ledande företagare menar att skattesänkningar och en uppluckring av arbetsrätten ska ge fler arbeten (GP 11/5). Detta presenteras som nåt nytt, men det är uppenbart samma högerkrav som tidigare.
Företagsledare sitter på sina välbetalda positioner med extremt fasta jobb och påstår att vad som krävs för att skapa fler arbetstillfällen är sänkta ersättningsnivåer och rättslösa människor på arbetsmarknaden.

Idag har 50 procent av alla kvinnor mellan 18 och 25 år osäkra anställningar. Arbetslösheten är genomgående högre i de yrken där anställningstryggheten är som svagast. Det slår hål på myten om att fler jobb skapas genom att löntagare blir rättslösa. Tidskriften Arbetsmiljö har de senaste åren genomfört två olika undersökningar som båda entydigt visar att en klar majoritet – 96 procent – av löntagarna vill ha fasta jobb.

Sänkta ersättningsnivåer innebär att de som är arbetslösa och sjuka kommer att få en ohållbar ekonomisk situation. Huvudsyftet är att hålla nere lönerna på hela arbetsmarknaden genom att sjuka och arbetslösa ska tvingas att ta anställningar med låga löner och usla villkor. De försämringar som föreslås skapar en arbetsmarknad för den så kallade "underklassen", med extremt lågkvalificerade jobb som i förlängningar urholkar förutsättningarna för en stark och modern välfärdsstat. Man vill riva upp hela den svenska modellen för att cementera ett systemskifte.

Det som krävs för att minska arbetslösheten är en annan ekonomisk politik, där EU-anpassning och inflationsbekämpning inte står högst på dagordningen. Det behövs en politik för arbete åt alla.
Därför vill vi ha minst 200 000 nya jobb i den offentliga sektorn och på så sätt få igång hjulen i hela ekonomin. Det skulle innebära minskade sjukskrivningar, fler fritidsgårdar och bättre vårdcentraler. En utbyggd infrastruktur och människor som får pengar att handla för, ger bättre förutsättningar till fler arbetstillfällen även inom det privata.
En satsning på den offentliga sektorn är en självklarhet om man vill ta målsättningen om arbete åt alla på allvar.